Vad är skillnaden mellan att verka och väva i nätverket? Nätverkande är ett ord som är väl känt och erkänt av de flesta i näringslivet. Men nätvävning är ett relativt nytt koncept i Sverige. Att väva sitt nätverk är ett steg

Anställa och behålla Millennials talang

Millennials* kommer att utgöra upp till 60% av arbetskraften 2020. Det är mindre än två år bort! Om du är van att anställa Baby Boomers och

Roligt sälj med bra Linkedin profil

Tema: Hur använder man Linkedin i praktiken

Video med Olle Leckne, LinkedIn expert och Ellinor Karlsson, Säljkonsult i #RoligtSÄLJ för småföretagare 7457

LinkedIn ser dig som en expert

En fiffig funktion. LinkedIn frågar om du vill ge råd och i så fall inom vilka områden. Vilket så småningom leder till ett inlägg med råd och konversation om råden.