Vad är en sökning sökskolan 3

Sökskolan 3 – Vad är en sökning?

Vad är bra timing eller relevant timing? Ibland är kunder angelägna - ja då efterfrågar de en omedelbar lösning - och då gäller det att finnas tillgänglig. Genom att vara lyhörd för köpsignaler. Ibland är kunderna inte köpmogna - då gäller det att ta reda när man lämpligen ska återkomma - och det kan man göra genom att fråga: "Har ni funderat på att byta ut t ex "er telefonilösning"? Och när kan det tänkas att ni gör en upphandling i så fall?

Continue Reading