• Logga in och använda sales navigator i laptop och smartphone app
  • Söka efter idealkunder och kontaktpersoner inom målgruppen
  • Spara leads, tagga och göra noteringar under säljprocessen
  • Sparat sökningar som regelbundet genererar leads
  • Prospektering med användande av ”lead rekommendationer” för att ringa in köparnätverket och hitta rätt person och ingång
  • Ta kontakt genom personligt anpassade kontaktförfrågningar och meddelanden
  • Boka möten där du genom LinkedIn värmt upp och skapat en efterfrågan för mötet

Kursdeltagare är säljare, säljchefer och andra som är involverade i företagets affärer.

Utbildningen är en kombination av e-kursavsnitt och workshops på plats hos kundföretaget.

Kursen anpassas till deltagarnas förutsättningar och kompetens.

Välj tidpunkter för utbildningen.

Vi rekommenderar tre workshops under en tremånaders period.

Fältarbete och hemuppgifter genomförs av kursdeltagarna mellan workshoptillfällen.

Pris tas fram baserat på omfattning.

Halvdag ca 3 000 kr/person

Heldag ca 5 000 kr/person

Vi kan ta fram prisuppgift för vald kundanpassning och antal deltagare.

 

Create Your Own LifeStyle Business