Eftersom nätverkande blir allt viktigare och alltfler är medlemmar på LinkedIn kommer det nya appar. Här har vi möjligheten att nätverka med Linkedinare på flyget.

Meet & seat