Promo fliken är underskattad

OBS Men promotions fliken är borttagen i den nya versionen av LinkedIn Groups OBS

Många vet att det kan bli bra nätverkseffekter när medlemmarna i en LinkedIn Group engagerar sig en diskussion.

Men inte alla inlägg genererar diskussioner och oftast beror det på att inlägget säljer genom att på något sätt berätta om sin produkt. Och då kan inlägget hamna i promofliken. Det sker när någon “Flaggar den som promotion”.

Flaggningen sorterar bort sälj och jobb från diskussionerna för att innehållet ska vara relevant för gruppens medlemmar

En slags sortering för att medlemmarna själva lättare väljer vad de vill läsa om. Medlemmarna kan alltså själva flagga annars är det oftast moderatorerna som upprätthåller gruppens regler. En del grupper är mycket strikta och inlägg med länk till en webbsida får inte ske när det där finns produkter och tjänster till försäljning.

Promotion fliken är inringad med grönt

Om du inte har tittat under promotion fliken tycker jag du ska göra det nu. Det är inte sällan en intressant läsning när du är jakt efter något. De som promotar under denna flik är ofta duktiga att beskriva olika problem och hur de  kan lösas.  Här nedan ser promotionsfliken och några inlägg. promotions_fliken

Hur skriver man inlägg under promotionsfliken?

Man börjar skriva inlägget som vanligt och sedan….

promotions_skriva

 

 

Nätverkseffekten

I en grupp med 6 000 medlemmar där varje medlem har ca 500 kontakter nås miljoner om och när någon delar och går i god för en och ens produkter och tjänster. Det är mycket troligare att det sker i en grupp där man känner varandra genom att att ha diskuterat olika frågor under en längre tid. Än på en företagssidan.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

*