…så gör jag det.10procent_gor_pulse

Har du hört den förut?

Kanske inte på LinkedIn… men när det gäller att …ringa kalla samtal eller ….gå ned i vikt eller… sluta röka…. ja du fattar.

Det gäller att göra något som man vet man borde göra för att det ska bli bättre.

Som du förstår handlar detta inlägg om ”den mänskliga faktorn” som är den ”dolda” förklaringen till att massor med bra saker inte blir gjorda på det sätt som det var tänkt.

Säg att du vill använda LinkedIn som säljverktyg… vad vet du att du behöver göra?

 1. Uppdatera din LinkedIn profil till en professionell nivå
 2. Avsätta tid för att jobba med LinkedIn varje dag
 3. Söka leads med advanced people search
 4. Undersöka vilka prospekts som är bäst
 5. Sök i ditt nätverk efter lämpliga referensgivare som kan hjälpa till att introducera dig och ”öppna dörren”
 6. Socialisera med dina prospekt för att bli känd, omtyckt och få förtroende innan du pratar affärer
 7. Boka möte när relationen är mogen, inte förr
 8. Ha ett bra möte
 9. Följ upp
 10. Gör affär om det är läge

Nu kommer vi till en siffra:

Siffran är svaret på frågan: Hur många gör det de vet att de ska göra?

Bakom 10% ligger forskning som stämmer överens med mina erfarenheter som professionell coach under 12 år.

Så när folk säger ”tala bara om för mig vad jag ska göra, så ska jag göra det” så är det inte sant i de flesta fall.

Vi skulle kunna gå in på hur man ökar sin procentsats dvs göra det man vet att man ska göra. Vi tar det lite senare. Först något om vad vi vet.

Vet vi vad vi ska göra på LinkedIn?

Nej, de flesta vet inte vad man ska göra för att använda LinkedIn effektivt.

 • Att ta reda på vad man ska göra det kan jag hjälpa till med.
 • Att göra det du vet att du ska göra det behöver du göra något åt själv.

Jag kan hjälpa till som coach för att du ska göra det du vet.

Men det räcker alltså inte med att jag talar om hur. Det har vi märkt på de otaliga seminarier och utbildningar vi hållit under de senaste 2 åren för att deltagarna ska omsätta LinkedIn i praktiken.

Givetvis finns det de 10% och de börjar bli ganska många. De 10 % har börjat få nytta av att de gör det de vet. En del har blivit belönade med att gjort karriär, skaffat ett nytt jobb, landat en eller flera stora affärer.

Och den kanske mest värdefulla belöningen är de som tagit till sig social selling som ett ansträngningslöst sätt att förvalta kundrelationer på kundindividens villkor.

När det är roligt att göra affärer då blir det oftast bra och långa affärer. Då gör jag nästan vad som helst för att få behålla min kontaktperson när relationskapitalet växt till sig och blommar vare sig det är en säljare, expert eller inköpare.

De 10%en står troligen för 90% av affärerna när man följer upp på lång sikt.

Fortsättning följer…jag fortsätter utforska paradigmskiftet från produkt till relation från säljprocess till köpprocess, från att veta till att göra det vi vet…

Delta gärna i utforskningen av sofistikeringen av den sociala utvecklingen på LinkedIn.