Upptäck hemligheten 

Hur vi kan hjälpa till...

Vi kan allt som är värt att veta om LinkedIn och nätverkande. I början var det som efterfrågades svar på frågor om LinkedIn. Kan du ta en titt på min LinkedIn profil? Hur blir man synlig och sökbar? Hur blir det affärer? Numera handlar det mer om frågor som Hur kan vi skapa ett flöde av kunder och kandidater?

Vår intention och vision


Now Playing

Skapar nya möjligheter att förverkliga visioner. 

Våra värderingarNär alla lever värderingarna, inspirerade av visionen och agerar i linje med syftet = starkt.   

Vårt syfteAlla rör sig i samma riktning utifrån sitt eget syfte. Tar 100% ansvar med integritet.   

Du vinner på att jobba med oss  

Vi bidrar till en bättre värld, när vi hjälper kunder med meningsfulla affärsidéer växa digitalt och socialt.

Fördelar: Det vi säger, gör vi konsekvent tills vi når effekt 


Vi tar syfte, värderingar och visionen på allvar. 

Därför skapar vi goda vanor i en medveten företagskultur.  

Partnerskapsperspektiv - vi hjälper till utveckla er verksamhet och nå er vision 
Kundvärdesorientering - vi utgår från vad som är värdefullt för och era kunder
Team (tvärfunktionella) -  ger mer än vad som kan åstadkommas på egen hand.
Lyhördhet - empati och omtanke 
Lärande och anpassningsbarhet - i en föränderlig värld

BONUS: Möjligheter du annars inte skulle få


Transformation är möjlig, när vi inser att vi har multipla intelligenser, stannar upp och lyssnar inåt.   

Intuition
Närvaro
Kommunikation 
Personligt ledarskap
Integritet

Om ledarskap i nätverk

Olle Leckne

En fråga: Hur blir det affärer i nätverk? 

Vi har ägnat 10 000 timmar att studera beteenden i nätverk. 

I nätverk sker affärerna mellan människor baserat på motivationen fri från tvång.  

Människorna är connectade med starka, men utan formella band.  

Besluten är en funktion av relationen mellan parterna. Förtroendet är avgörande när något står på spel (risk/vinst/förändring).

Svar på frågan är en socialiseringsprocess som tar viss tid. 

Svaret är inte: När man har ett bra erbjudande och presenterar det, så blir det affär.  Näe, det räcker inte. man behöver veta vem man köper av och varför man kan lita på den säljande organisationen. 

Ledarskapet, som förutsätter ett gott professionell rykte, en djupare connection och förtroende. Lyssnar aktivt på vad som är viktigt (vision, värderingar och syfte). Visar att man är nyfiken och bryr sig på riktigt.  

Leda med motivationen i tillfälliga förbindelser i nätverkandet.  

olle leckne

Vilka är vi 

Vi jobbar i team med tjänster som utgår från uppdragsgivarens behov. 

Behoven tillmötesgås genom en nätverkslösning*. Där den kreativitet som uppstår i mötet mellan olika branscher och kulturer kommer uppdragsgivaren till gagn.

*) I vårt nätverk finns personer med kompetenser som är ledande inom sin nisch.


Copyright © LIexpert och Affärsnätverkande i Sverige. All Rights Reserved