Uppsökande - outreach

Det uppsökande kontaktsättet

Sök upp och nå rätt person i LinkedIn nätverket

Uppsökande sättet ger dig rätt förutsättningar när ni:

- Vill nå en utvald målgrupp som har angelägna behov som ni kan lösa

- Vill öka lönsamheten och minska kundanskaffningskostnaden 

- Ska stärka varumärket eller göra en varumärkesförflyttning

- Det finns en risk, som behöver hanteras, vid beslut om köp

- Flera personer är involverade i beslutet 

- Ni erbjuder en abstrakt produkt eller tjänst  

- Mötesframkallning där kunden gör sig väl förberedd och är motiverad  

Uppsökande sättet leder till fler leads och kontakt med rätt personer inom målgruppen

KOM IGÅNG IDAG MED FLER OCH RÄTT KUNDER

Betala i takt med tillväxten

Uppsökande sättet leder till fler leads och kontakt med rätt personer inom målgruppen till en lägre kundanskaffningskostnad

Målorientering

Välj en målgrupp som behöver hjälp med den tjänst ni levererar.

Sök och kontakta rätt personer

Det är dyrt att kontakta många. Så vi ser till att det blir varma möten med rätt personer i nätverket.

Ta hjälp av nätverket

Vi drar nytta av de relationer och förtroenden som redan finns i nätverket.

Start plan

Det uppsökande kontaktsättet är den närmaste vägen till en utvald person 

PER MÅNAD

Lär känna din kund med gediget målgruppsarbete 
Profilgranskning & uppdatering
Kartläggning av köpresan
Design av en säljprocess anpassad till kundens sätt att köpa
Mötesframkallning

Förstå din kund

Din potentiella kund vill att du ska förstå hen. Vill att du ska visa att du är bra på att kommunicera. Vill ha hjälp med sina utmaningar.

Funnels

Vi skapar säljprocess som är 5-10 gånger effektivare än vanligt (ref kundcase). Med social selling och säljverktyg fylls er pipeline. 

Online möten

Med mötesframkallning bokar den potentiella köparna möten med er när de är redo. Ja. När ni jobbar med köparens motivation i fokus.

Vanliga fallgropar i det uppsökande arbetet

Om ni utgår från antagandet om att kunden är redo att köpa eller boka möte med er.

Underskattar betydelsen av att skapa och förtjäna B2B kundens förtroende
Kalla kontaktsätt stör eftersom den potentiella kunden är upptagen med annat
Den potentiella kunden är redo köpa under  endast en liten del (3%) av köpprocessen 
Inser ej att research av den potentiella kundens LinkedIn profil ger fördelar 
Volymbearbetning istället för kvalitet
Föreslår mötesbokning innan kunden är motiverad
Har ej kartlagt köpresan och kundens köpbeteenden
Vid automatisering av kontaktförfrågningar och personliga meddelanden hamnar kontakter mellan stolarna
Kalla kontaktsätt kostar 5-10 gånger mer

Är ni redo för nästa steg!?

Vi erbjuder en flexibel prenumerationstjänst för att nå utvalda målgrupper via LinkedIn nätverket. 

Med möjlighet att uppgradera för att bli synliga, sökbara och köpbara. 

Effekten blir fler leads, fler leads blir kunder och fler kunder stannar och blir ambassadörer

*Learn to take beautiful photos like this

Enroll In The Free Course Now

Get Your Photography Portfolio Started Now

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close