Uppsökande - outreach

Det uppsökande kontaktsättet

Sök upp och nå rätt person i LinkedIn nätverket

Uppsökande sättet ger dig rätt förutsättningar när ni:

- Vill nå en utvald målgrupp som har angelägna behov som ni kan lösa

- Vill öka lönsamheten och minska kundanskaffningskostnaden 

- Ska stärka varumärket eller göra en varumärkesförflyttning

- Det finns en risk för kunden at ta beslut om köp

- Flera personer är involverade i beslutet 

- Ni erbjuder en abstrakt produkt eller tjänst  

- Mötesframkallning där kunden gör sig väl förberedd och är motiverad  

Uppsökande sättet leder till fler leads och kontakt med rätt personer inom målgruppen

KOM IGÅNG IDAG MED FLER OCH RÄTT KUNDER

Betala i takt med tillväxten

Uppsökande sättet leder till fler leads och kontakt med rätt personer inom målgruppen till en lägre kundanskaffningskostnad

Målorientering

Välj en målgrupp som behöver hjälp med den tjänst ni levererar.

Sök och kontakta rätt personer

Det är dyrt att kontakta många. Så vi ser till att det blir varma möten med rätt personer i nätverket.

Ta hjälp av nätverket

Vi drar nytta av de relationer och förtroenden som redan finns i nätverket.

Förstå din kund

Din potentiella kund vill att du ska förstå hen. Vill att du ska visa att du är bra på att kommunicera. Vill ha hjälp med sina utmaningar.

Funnels

Vi skapar säljprocess som är 5-10 gånger effektivare än vanligt (ref kundcase). Med social selling och säljverktyg fylls er pipeline. 

Online möten

Med mötesframkallning bokar den potentiella köparna möten med er när de är redo. Ja. När ni jobbar med köparens motivation i fokus.

Är ni redo för nästa steg!?

Vi erbjuder en flexibel prenumerationstjänst för att nå utvalda målgrupper via LinkedIn nätverket. 

Med möjlighet att uppgradera för att bli synliga, sökbara och köpbara. 

Effekten blir fler leads, fler leads blir kunder och fler kunder stannar och blir ambassadörer

*Learn to take beautiful photos like this

Enroll In The Free Course Now

Get Your Photography Portfolio Started Now

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close