Fånga det positiva när vi blir digitala i kunskapsexplosionen

Oj vad mycket som var bra 2020! Om man är lyckligt lottad och inte drabbats allvarligt, vill säga …

Då går det givetvis inte att prata om fördelar. Men om vi hade kraften och förmådde oss att vända negativt till positivt, då kan vi se tillbaka på ett ovanligt bra år.

2020 ruskade om oss. Gav oss tid att reflektera. Tvingade oss att tänka och agera på nya sätt och framför allt – mogna digitalt. Vi blev helt enkelt tvungna. Och det blev bråttom.

Kunskapsexplosionen 02

För när den första chocken lagt sig gav pandemin oss en påtvingad intensivkurs i egen digitalisering.

Vi lärde oss zoom, meet, teams och you name it i rekordfart, och insåg att vi fattade mer än vi trodde. Inget ont som inte har nåt gott med sig alltså, som alltid.

Vilsenhet och oro är alltid förstadiet till nya insikter och dynamisk förändring, det vill säga utveckling.

2021 blir året då vi kommer att börja använda vår digitala brådmognad på allvar.

Det kan paradoxalt nog innebära större säljpotential än innan pandemin – och då blir det riktigt spännande.

Om vi samlas och möts på nya arenor, med gemensamma insikter om behovet av förändring, ny kunskapstörst och stor nyfikenhet på vilka möjligheter det faktiskt kommer att innebära, kommer vi att göra fler affärer än innan pandemin.

*) Källa: Supertrenderna. Kunskapsexplosionen. En stark drivkraft är det ökade fokuset på på utbildning och vetande. Enligt Världsbanken finns det 18 miljoner forskare och antalet vetenskapligt publicerade artiklar har ökat stadigt i 50 år. Det är inte bara en utmaning av producera ny kunskap utan också att ständigt hålla sig uppdaterad och ajour inom sitt yrkesområde. En konsekvens inom denna utveckling är att ju mer kunskap vi har, desto snabbare blir vår kunskap föråldrad.