Sammanfattning av GDPR – hantering av personlig information

Affärsnätverkande i Sverige AB (ANIS) har följande policy för att uppfylla villkoren i Dataskyddsförordningen (GDPR, eller General Data Protection Act).

GDPR

Syftet med GDPR är att privatpersoner ska få bättre kontroll på personlig information som sparas av företag. Detta gäller alla former av data som kan anses vara personlig eller som gör det möjligt att identifiera en person, som t.ex. namn, adress, mejladress, personnummer, osv.

Vår användning av personlig information

ANIS är personuppgiftsansvariga för personlig information som har lämnats av individer genom t.ex. anmälningar till kurser och nyhetsbrev, deltagande i utbildningar, intresseanmälningar, kontaktförfrågningar på vår hemsida eller köp av e-utbildningar. Vi använder informationen för att kunna leverera tjänster, marknadsföra tjänster och produkter, administrera betalningar och garantier, mm.

Vid registrering av personlig information talar vi om vad informationen ska användas till. När vi gör utskick eller på annat sätt använder den personliga informationen innehåller utskicket en beskrivning av varför mottagaren får det. Varje utskick innehåller en möjlighet att enkelt avregistrera sig.

Din rätt till information

Du har som individ rätt att begära få veta vilka uppgifter vi har om dig och rätt att begära att dina uppgifter raderas. Du har också rätt att få felaktig data rättad.

Kontakt i dataskyddsfrågor:

Olle Leckne

Affärsnätverkande i Sverige AB

Falugatan 3

113 32 Stockholm

Mer detaljerad sekretesspolicy

Klicka här för att läsa ANIS sekretesspolicy