Account Based MarketingPrestandaSamspel sälj och marknadsföring

Vad är pipeline velocity?

Pipeline Velocity eller pipeline takt. I en försäljningskontext är en "pipeline" en visuell representation av försäljningsprocessen och de olika stegen som en potentiell kund går igenom, från att vara en prospekt