annonsering

LinkedIn analytics

Följ upp aktivitet och resultat med LinkedIn analytics

Medarbetarnas inlägg
- Visningar, klick och engagemang


Teamets samspel
- Frekvens, redaktionell kalender och planering 


En samlad bild
- Medarbetarena & företagssidan


Prova LinkedIn analytics


Utöka ditt företags insikter om hur medarbetarna delar i sociala media och LinkedIn. 

LinkedIn Analytics är ett verktyg som ni kan prenumerera på månadsvis.  

Analytics för återkoppling

LinkedIn nätverket är kraftfullt när man gör på rätt sätt. 

Det är många pusselbitar som behöver komma på plats för att kunden ska få förtroende, bli motiverad och köpa digitalt. 

Tillsammans har vårt team kompetenserna att klara alla delar och sätta ihop dem till en utmärkt kundupplevelse. 

Vi hjälper er bli synliga, sökbara och köpbara så ni når igenom bruset och får fler leads, kandidater och affärer.

Du kan lita på att vi tänker på helheten och ordnar alla detaljer. Effekterna blir tydliga och ditt företag växer. 

LinkedIn nätverket