Anpassa marknadsföringen till kunden för allt handlar om kunden

Idag är det kundens upplevelse av ditt budskap som står i centrum – inte din produkt.

Att det du säljer håller hög klass är en förutsättning som kunden tar för givet. Din uppgift är att få kunden att välja just dig.

Du som läser detta inlägg är troligen involverad i den digitala marknadsföringen. Jag har träffat dig vid något tillfälle. Du har träffat mig åtminstone digitalt. När jag lyssnat och läst din kommunikation har jag förstått att det är ingen liten sak att ändra beteende och svänga om kommunikationen. Den upplevelsen har jag också.

Global konkurrens, kundmognad och -medvetenhet har ökat markant i takt med den digitala omställningen.

Valet av arena och sättet att kommunicera är därför avgörande för hur du lyckas i din marknadsföring.

Sälj handlar numera mindre om att tala om för kunden hur bra du är och mer om att visa kunden att du förstår hens utmaningar.

Istället för att vara en ”vandrande produktbroschyr” på fysiska event måste du nu jobba allt hårdare digitalt med kundanpassad kommunikation där språk, tonalitet och berättarförmåga är det som väcker kundens intresse – och behåller det.

Supertrender* påverkar oss mycket, så mycket att vi kan tala om ett maktskifte. En supertrend som formar dagens B2B marknadsföring är att kunden helt har tagit över makten. Våra potentiella kunder är intelligenta, välinformerade och har tillgång till kraftfulla verktyg. Vilket betyder att den som lyckas skapa den bästa köp och kundupplevelsen vinner.

Marknadsförare och säljare behöver anpassa sitt sätt att kommunicera till hur kunderna köper. Det duger alltså inte längre att argumentera och övertyga. Det kanske du inte är något nytt. Men jag tror du håller med om att det är en stor omställning.

Text- och innehållsbaserad marknadsföring genom kundanpassad story selling har blivit ett vedertaget sätt att hitta och nå fram till nya kunder.

Traditionellt sälj har tidigare till största del handlat om att framhålla produkter, där kunden förutsattes vara köpmogen redan i den initiala kontakten.

Idag är konkurrensen och kampen om uppmärksamhet större.

Kundanpassning är nyckeln till framgång.

*) Källa: Begreppet Supertrender har jag hämtat från ett evenemang som vi genomförde tillsammans med föreläsaren Henrik Larsson Broman.