Frågor och svar

Svar på frågor om LinkedIn

Svar på vanliga frågor om hur det blir affärer på LinkedIn mm

Varför LinkedIn?

LinkedIn.com är den mest värdefulla kanalen enligt företagsledare, driver mest trafik till webbplatser  och står för 80% av B2B leads. 

Källa: Undersökning av LinkedIn.

Aldrig tidigare har så många professionella yrkespersoner samlas på en plats, i LinkedIn-nätverket.

Bra att känna till: 83% av affärerna börjar med en rekommendation i nätverket. Källa: Harvard Business Review  

LÄS VIDARE

Vad är Sales Navigator?

LinkedIn Sales Navigator är ett säljverktyg framtaget för säljare. 

Det är en premiumtjänst (finns i olika betalversioner) som fungerar för avancerad sökning bland LinkedIn nätverkets medlemmar. Sales Navigator kan ses som ett kraftfullt CRM. Ett kundrelationssystem där alla kontakter redan finns i systemet. Sales Navigator nås via ett anpassat gränssnitt som baserar sig på Linkedin.com och dess data. Sales navigator finns för dator och som app i smartphone/läsplatta. Det är ett lättillgängligt säljverktyg byggt på realtidsdata gör att säljare ständigt jobbar med aktuell och relevant information om sin målgrupp och nätverk av medlemmar och företag.

LÄS VIDARE

Varför anpassa marknadsföringen till Kunderna?

Anpassa kommunikationen till kunderna leder till affärer i större grad än kommunikation som utgår från företaget och dess produkter. 

När man byter perspektiv från "Vi är så bra,,," och Våra produkter är så bra..." till "Ni som läser detta har troligen en situation där ni har utmaningar och kanske prbelm som behöver lösas" och "Ni kan få hjälp på det här sättet..." och i slutändan komma fram till att en viss produkt kan lösa stor del av utmaningen och med viss kundanpassning kan den bli perfekt.

LÄS VIDARE    


Hur fungerar content marketing?

Värdefullt och relevant innehåll fortlöpande, regelbundet och konsekvent tillhandahålls genom content marketing. 

Målet att attrahera och behålla en publik från en väl definierad målgrupp i syfte att vinna deras förtroende för att avsändarens kommunikation är värd att ta del av och ytterst driva lönsamma kundhandlingar. 

LÄS VIDARE

Hur använda företagssidan i marknadsföringen?

Fördelen för företaget med en riktigt bra företagssida är flera:

  • Företaget blir synligt och sökbart
  • Företaget får fler besökare till företagssidan (som in sin tur kan länka vidare till företagets webbplats)
  • Medarbetare och kunder kommenterar och vidarebefordrar värdefullt innehåll i sitt nätverk, vilket ger en öka räckvidd och en ”gå i god för” effekt
  • Ökat antal rekommendationer och köp
  • Företagssidan kan användas för sponsored updates -ett effektivt sätt att nå företagets målgrupp

LÄS VIDARE

Vad är en köpresa?

En digital köpresa är kundens resa till köp. 

Under resan passeras olika hållplatser (sk touchpoints) som formar köparnes upplevelser. 

Ofta används köpresan som ett verktyg för att sätta igång ett nytt tankesätt, där du lämnar ditt eget perspektiv från insidan av företaget och försöker förstå kundernas synvinkel. 

LÄS VIDARE

Kartläggning av den digitala köpresan

Undersöker de interaktioner köparen genomgår digitalt för att designa en optimal digital säljprocess. 

LÄS VIDARE    

 

Vad är storyselling?

Att engagera med berättelser så kunden vill köpa

Copywritern fixar: Rätt ord i rätt sammanhang, rätt stycke på rätt plats och rätt språk för rätt mottagare. 

Copywritern berättar: Din story.  ”Berättelsen” sticker ut och innehåller en lösning på ett problem / tänk deckare. Läsaren/mottagaren blir intresserad och vill veta mer > kontakt etableras > du berättar mer > läsaren/mottagaren vill veta ännu mer > din story förvandlas till sälj = upplösningen.

Story telling blir story selling 

Vad är copywriting?

Copywriting är konsten att utforma övertygande marknadsföringsbudskap. 

Produkten brukar kallas för copy, och de som skriver brukar kallas för copywriters.  

LÄS VIDARE

Att vara Top-of-mind, vad betyder det?

När någon tänker på att de skulle behöva hjälp av t ex en Linkedin-expert, så kommer ett eller flera namn i åtanke. 

Det första namnet är det namn som är Top-of-mind. Fördelen med att komma i åtanke första är att sannolikheten för att bli kontaktad ökar.

LÄS VIDARE

Sökoptimering på LinkedIn

För att bli hittad. 

Många söker på LinkedIn. com 

Profil-optimering, inläggsoptimering samt optimering av företagssidan och slideshare baserat på de ord som man önskas bli hittad på.

LÄS VIDARE


Köpbarhet på LinkedIn

Köpbarheten är ett mått på hur lätt det är att köpa. 

Tillgängligheten av ett värdeerbjudande som matchar den potentiella kundens behov ökar köpbarheten. 

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimering är processen att löpande analysera, optimera och utvärdera din webbplats eller landningsida för att få fler av dina besökare att göra det du vill. 

LÄS VIDARE. 

Vad är LinkiPedia?

Linkipedia är tänkt som ett mini wikipedia. Här hittar du svar om LinkedIn, nätverkande, affärer och annat.

LÄS VIDARE. 

Marknadsföring
- Nå målgruppen i världens största affärsnätverk


Sponsra inlägg för ökad räckvidd,  Content marketing och fånga upp google sökningar med SEO. 

Försäljning
- Sök upp och ta kontakt med rätt person


Lead generering. Social selling, LinkedIn som säljverktyg, LinkedIn Sales Navigator och AI.

Rekrytering
- Attrahera och sök upp rätt kandidater i nätverket 


Employee branding, Recruiter, LinkedIn Ads, Career page och sätt att engagera medarbetarna. 

Låt oss diskutera vilka kurser ni behöver för att nå era mål

Lärandet är en framgångsfaktor när kunskapsutvecklingen går så snabbt så det kan vara svårt att hänga med. 

Vi lyssnar på det som är viktigt för dig och ditt företag. 

Vi delar gärna med oss av nya möjligheter.   

*) rådgivningen, som sker via online möte, är kostnadsfri. 

Välj en tid i den digitala kalendern som passar dig. 


*Learn to take beautiful photos like this

Enroll In The Free Course Now

Get Your Photography Portfolio Started Now

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close