Hjalmar & Companys mallsida

LinkedIn företagssida

LinkedIn företagssida – bra för affärerna

Linkedin företagssida ökar företags synlighet

Bra för kontakten med kunder, kandidater och anställda.

LinkedIn.com är ett nätverk bestående av individuella medlemmar. Till varje medlemsprofil kan man länka en LinkedIn företagssida och det vill de anställda göra. 

Företaget vill också att de anställda ska bli sökbara vilket ökar synligheten och räckvidden i nätverket.

Fördelar med företagssidan på LinkedIn 
Synlighet
Sökbarhet
Köpbarhet
Nå en utvald målgrupp
Bjuda in följare
Länk till medarbetarnas profiler

4,2+ miljoner

medlemmar i Sverige

78% av den arbetsföra befolkningen som är anställningsbara och som gör affärer.

1,5+ miljarder

Webbplatser på internet

Många är det och fler hemsidor blir det varje dag. En bråkdel har en företagssida.

58+ miljoner 

Företagssidor på Linkedin

Skaffar du dig en företagssida så ökar din konkurrenskraft och synlighet på LinkedIn.

Vi hjälper er bygga en professionell LinkedIn företagssida

Användningen av företagssidan kan du sedan uppgradera med tjänster för att publicera inlägg, videos samt anordna LinkedIn event. 

Du får hjälp med professionell copywriting och content marketing får att nå era intressenter på ett bra sätt.

Med en professionell företagssida på Linkedin 

...förbättras marknadsföring, försäljning och rekrytering...  

Visar ni upp ert företag

Företaget blir synligt och sökbart.

Visar upp era produkter

Följare är mer benägna att köpa och rekommendera era produkter och tjänster

Publicerar aktuella jobb

Din verksamhet växer när ditt nätverk växer. Fler blir intresserade av anställning.

Leder till fler besök på webbplatsen

Fler hittar till din webbplats via din Linkedin företagssida.

Når er utvalda målgrupp

Du kan marknadsföra din verksamhet med annonser.

Mäter visningar och engagemang

Jobba på ökad exponering och konvertering.

Lyssna på råden från Johanna på LinkedIn i videon.

Som du märker handlar det om engagemang!

KOM IGÅNG OCH KOM NÄRMARE KUNDERNA IDAG

Kommunicera med kunder och potentiella kunder och kandidater


Kom närmare kunderna genom att kommunicera regelbundet. Följarna till er företagssida ser inläggen i sitt flöde.

Enkel start plan

Du får en företagssida redo att användas 

engångsavgift

Grafisk formgivning
Beskrivning av ert företag och era tjänster
Vägledning för att skriva & publicera inlägg
Bjuda in följare
Insikter om besökare, följare , aktivitet och klick

PRO prenumeration

Publicera inlägg kontinuerligt enligt en redaktionell plan

månatligen

Idéer till artiklar i en content pipeline
Analys av målgruppens behov
Produktion av inlägg på olika teman som är intressanta för läsarna
Uppföljning av visningar och klick  
Skapar en växande läsekrets

Premium prenumeration

Content marketing med sponsrat innehåll som leder till affärer

månatligen

Målorientera kommunikationen
Rätt budskap till rätt målgrupp
Landningssidor med call to actions
Driver trafik till hemsidan
Spårning, mätning och optimering

Du lär dig

Målgruppsarbete genom att söka, finna  och lära känna dina idealkunder

Skapa och aktivera inlägg i företagssidans flöde

Rikta och sponsra inlägg för att nå en utvald målgrupp

Du kommer märka positiva effekter av nätverkandet när gränserna till företaget suddas ut. I nätverket hjälps man åt och ger varandra referenser och rekommendationer. Nätverket blir den kanske viktigaste tillgången i företaget.

Vi på LIexpert är experter på LinkedIn, nätverkande och digitalisering.

Vi är uppskattade coacher med lång erfarenhet av att leda företag och individer att utveckla sitt nätverkande och sina affärer digitalt.

Digitalbyrån LIexpert består av Olle Leckne och ett team av copywriters, designers och marknadsförare.

LinkedIn nätverket

Upptäck hur företaget kan engagera sig i 2-vägskommunikation med alla intressenter. 

Välkommen med dina frågor. Vi kan svara på vad man kan förvänta sig för effekter och avkastning på investeringen.