Målgruppsarbete på Linkedin

Målgruppsarbete på LinkedIn

Nå er utvalda målgrupp

Ni får ökad träffsäkerhet när vi  tillsammans använder en beprövad metodik med 7 steg. 

De första 4 stegen är 
Kom närmare kunden och förstå målgruppen på djupet
Välj ett tema som målpersonen kan känna igen sig i
Bygg din berättelse med professionell copywriting
Redaktionell planering lägger grunden för engagerande content

Lär känna målgruppen

Du får hjälp att komma närmare målgruppen. 

Fördelarna med faktabaserade kundstrategier är bättre träffsäkerhet, lägre kundanskaffningskostnad och lönsammare marknadsföring.  

När kundens behov och det ni erbjuder matchar varandra uppstår ett gemensamt intresse där båda parter är motiverade.

Med avancerad sökning i LinkedIn-nätverket kan målgruppsarbetet bli lustfullt när ni får insikter om att era idealkunder finns inom räckhåll. 

Kundinsikter ger fördelar när ni vill

Insikter om din kund är den viktigaste förutsättningen för fler och rätt affärer. 

Det är vanligt att man bygger marknadsföringen på antaganden och förhoppningar. 

Allt handlar om kunden, så lägg tid på att ta reda på vad som är viktigt och vad de triggar på.

Tillsammans kartlägger vi köpbeteenden och anpassar kundstrategierna.

Vanliga fallgropar i insiktsarbetet:

  • Ni utgår ifrån er egen säljprocess eller föråldrade sanningar – det ger en otillräcklig och ibland missvisande bild av kundernas behov.

  • Ni har flera olika målgrupper och modeller för segmentering av kunder, som inte är koordinerade med de personas som tagits fram.

Nå rätt person i rätt företag

Träffa rätt direkt och spara tid och pengar. 

Skapa träffsäkra kundupplevelser

Öka avkastningen på marknadsföringen

Bygg en digital säljprocess som hjälper kunden med sina problem och utmaningar. 

Med en välfungerande digital marknadsföringsprocess kan kunden hjälpa sig själv 24 timmar om dygnet.

LinkedIn marknadsföring för fler affärer

DET BLIR AFFÄRER PÅ LINKEDIN

LinkedIn nätverket är kraftfullt när man gör på rätt sätt. 

Det är många pusselbitar som behöver komma på plats för att kunden ska få förtroende, bli motiverad och köpa digitalt. 

Tillsammans har vårt team kompetenserna att klara alla delar och sätta ihop dem till en utmärkt kundupplevelse. 

Vi hjälper er bli synliga, sökbara och köpbara så ni når igenom bruset och får fler leads och affärer.

Du kan lita på att vi tänker på helheten och ordnar alla detaljer. Effekterna blir tydliga och ditt företag växer. 

Målgruppsarbete på Linkedin

Låt oss diskutera vad ni behöver för att nå era mål

Vi lyssnar på det som är viktigt för dig och ditt företag. 

Vi delar gärna med oss av nya möjligheter.   

Lärandet är en framgångsfaktor när kunskapsutvecklingen går så snabbt så det kan vara svårt att hänga med. 

Vid B2B affärer är förtroendeskapandet en viktig del. Normalt  skapas detta vid fysiska möten. Nu när det inte blir så många vanliga möten vinner den som lyckas skapa förtroende digitalt.  

*) rådgivningen, som sker via online möte, är kostnadsfri. 

Välj en tid i den digitala kalendern som passar dig. 


Isolergrund typgodkänd husgrund
Nolato Silikonteknik
Säljarnas riksförbund
Leading Business

Oändlig yrkesutveckling

Olle har en förmåga att avdramatisera LinkedIn och lyfta fram vad det egentligen är och framförallt kan ge - en oändlig yrkesutveckling genom nätverk. 

Kundreferens

Väldigt många nya följare

Jag vill varmt rekommendera Olle Leckne som kommunikationsstrateg och LinkedIn-expert. Han hjälpte mig att lansera min senaste bok sensommaren 2019, med tips på innehåll och form på inlägg. Han hjälpte mig också att få min profil och företagssida att se relevanta och snygga ut. Jag fick väldigt många nya följare på LinkedIn som jag haft mycket nytta och glädje av.

kundreferens

Jan Hylén

Education Analytics

Stark dynamik och kreativitet

Jag har förmånen att ha Olle som LinkedIn-coach. Han har på ett föredömligt sätt hjälpt mig skapa en Linkedin-plattform. Olle är experternas expert på LinkedIn och en genuin nätverkare. Förutom att Olle är en mkt trevlig person besitter han också en stark dynamik och kreativitet. Det händer positivt oväntade saker på våra möten. Eftersom Olle är en tjänsteutvecklare av rang, får jag alltid nya insikter och verktyg av honom.

Kundreferens

Leadership Management International

*Learn to take beautiful photos like this

Enroll In The Free Course Now

Get Your Photography Portfolio Started Now

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close