Tjänster - LinkedIn

Tjänster som hjälper dig och ditt företag nå era mål 

Se hur vi hjälper kunder med helheten 

TIPS: slå på ljudet så blir det roligare! 

Är du också intresserad av att växa med rätt kunder - Upptäck hemligheten >

VÄLJ TYP AV TJÄNST

Beprövade tjänster baserade på erfarenhet och expertis


Kundanpassning

Du har ett behov och vi gör ett paket som löser behovet

Rådgivning

Du behöver en strategi och/eller svar på frågor

Uppdrag

Vi uppdrar oss att genomföra uppgifter åt er

Projekt

I projekt genomför vi förändringar tillsammans med er

Tjänsteutbud och tjänsteutveckling

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER

När ni söker hjälp 


En vanlig situation är att ni har ett arbetssätt, system, verktyg en organisation och kompetens. Ni vill utvecklas och söker nya möjligheter. Men ni har inte kompetens eller tid. Då är det bra att ta hjälp.

Vägledning

Support

Resultat

Resurser

Tjänster inom tre efterfrågade områden

Marknadsföring
- Nå målgruppen i världens största affärsnätverk


Försäljning
- Sök upp och ta kontakt med rätt person


Rekrytering
- Attrahera och sök upp rätt kandidater i nätverket 


100-tals tjänster

Det som gör att tjänsterna fungerar 

Profilen

Allt börjar med LinkedIn profilen 

Företagssidan

Företagssidan är kopplad till medarbetarnas profiler

Event

Visa att ni är aktiva  och bli kända i nätverket med Linkedin Event

Content

Inlägg, artiklar, diskussioner, personliga meddelanden.

Räckvidd

Annonser, sponsrat content

Nå målgruppen

Målorientera marknadsföring och försäljning

Upptäck fler möjligheter

LinkedIn nätverket är kraftfullt när man gör på rätt sätt. Likväl är det många pusselbitar som behöver komma på plats för att kunden ska få förtroende, bli motiverad och köpa digitalt. Därför har vi satt ihop ett kompetent team som kan alla delar som krävs för en utmärkt kundupplevelse. Med andra ord hjälper vi er bli synliga, sökbara och köpbara så att ni når igenom bruset och får fler leads, kandidater och affärer. Av denna anledning kan du lita på att vi tänker på helheten och ordnar alla detaljer. På så sätt blir effekterna  tydliga och ditt företag växer. 

LinkedIn nätverket