DIGITAL BYRÅ

För dig som vill ta nästa steg

Prenumerera på fler och rätt affärer

Uppsökande sättet
 - Identifiera målgruppen i nätverket och ta kontakt.

- Lär känna din kund närmare, med gediget målgruppsarbete

- LinkedIn profilgranskning & uppdatering 

- Design av personliga meddelanden.

- En beskrivning av kundens problem som är bättre än vad de själva kan 

- Kundresa med värdeerbjudande  

- Plattform för dagligt samspel i den digitala säljprocessen.

- Mötesframkallning  

Uppsökande sättet leder till fler leads och kontakt med rätt personer inom målgruppen

Engagerande sättet
- Kommunicera så läsarna engageras.

- Content marketing

- Anpassa kommunikationen till hur kunderna köper digitalt

- Design av storytelling och storyselling för utvald målgrupp 

- Artiklar och inlägg för att bli känd och driva trafik till landningssida. 

- Sätta upp och genomföra kundanpassade webinar

- Bjuda in till Linkedin Events

- Lanseringar av tjänster

Ökat engagemang leder till fler besökare, personliga meddelanden och förfrågningar.

Uppfångande sättet
- Fånga köpsignaler och förfrågningar.

- Avancerade funktioner på Linkedin för aviseringar och uppfångande av köpsignaler.

- Optimering av struktur på befintlig hemsida.

- Fler inkommande förfrågningar genom Call to Actions.

- Sökoptimering – initial analys, strategi och basoptimering. 

Vid visat intresse, köpsignaler och triggers aktiveras säljaktioner som möjliggör realtidsförsäljning.  

Det uppfångande sättet ökar köpbarheten, servicenivån och förmågan att ta vara på intresset. 

Är ni redo för nästa steg!?

Vi erbjuder en flexibel prenumerationstjänst för att nå utvalda målgrupper via LinkedIn nätverket. 

Med möjlighet att uppgradera för att bli synliga, sökbara och köpbara. 

Effekten blir fler leads, fler leads blir kunder och fler kunder stannar och blir ambassadörer

*Learn to take beautiful photos like this

Enroll In The Free Course Now

Get Your Photography Portfolio Started Now

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close