Tjänsteutveckling

Framgångsrik tjänsteutveckling digitalt bygger på kunddriven affärsutveckling och innovation.

Vi har tjänster som hjälper till med

  • Kartläggning av dina kunders behov
  • Kundinsikter
  • Problembeskrivning
  • Design av nya tjänster
  • Paketering
  • Prissättning

Utifrån de insikter som kommer fram i processer kan vi tillsammans skapa

  • träffsäkra tjänster och
  • enastående upplevelser

som möter dina affärsmål.

Vi använder metoder som Design Thinking och Kanban.

Läs mer om

  • Kunddriven affärsutveckling
  • Digitalisering av tjänster

Vi diskuterar gärna er situation och tjänstutvecklingen skulle funka för er