Kunddriven tjänsteutveckling

Kunddriven innebär att kundens verkliga behov driver utvecklingen av tjänsterna. Vilket skiljer sig från kundorienterad utveckling.

  • Det vanliga är nog att produkter eller tjänster utgår från en idé och ett antagande. Med tiden finns det risk att detta antagande om kundens situation inte längre gäller.
  • Det som gör kundriven tjänsteutveckling framgångsrik är när man lyckas fånga det som är viktigast för att kunden ska få en lösning på sin utmaning och problem.

Kunddriven tjänsteutveckling

Med kunddriven tjänsteutveckling kan du:

  • Attrahera nya kunder.
  • Öka lojaliteten hos era kunder.
  • Stärka ert varumärke.
  • Skapa nya erbjudanden.
  • Öka er lönsamhet och hitta nya intäktsmöjligheter.

”Skapa fantastiska kundupplevelser i alla kontakter med kunderna. Vilket ger er en värdefull konkurrensfördel”

Olle Leckne, entreprenör inom digitala kundupplevelser