Designtänkande för modern problemlösning

Till skillnad från traditionella metoder, där man analyserar och sedan drar slutsatser, är Design Thinking en praktisk metod där man testar sig fram.

I Design Thinking utgår man från användarna, det vill säga de som faktiskt ska använda och dra nytta av en produkt eller tjänst.

Att involvera användarna tidigt i designprocessen möjliggör värdefulla insikter om behov och beteenden.

Användarnas berättelser ligger till grund för visualisering av idéer och koncept. Visuliseringen ger aha-upplevelser som annars skulle missas.

Design tänkande för modern problemlösning

Designtänkande eller Design thinking

Särskilt värdefullt för kundinsikter och kartläggning kundens köpbeteende digitalt.

Vid marknadsföring och försäljning är en det fördel att jobba kundorienterat jämfört med de som jobbar med produktmarknadsföring.

Produktmarknadsföring bygger på ett antagande om att produkten löser den potentiella kundens behov.

I Design Thinking metoden visualiseras idéer i skisser, prototyper och berättelser. Arbetssättet innebär kontinuerligt test av hypoteser och idéer, viket leder fram till nya insikter, hypotester och slutsatser.

Designtänkande minskar riskerna och ökar träffsäkerheten i kommunikationen och konceptutvecklingen.

Ett effektivt arbetssätt

Design Thinking som metod bidrar till att man i ett tidigt skede kan upptäcka eventuella problem och därmed kunna förbättra idéerna innan vi har en färdig lösning.

Vilket gör designtänkande både kostnadseffektivt och tidsbesparande.