Agilt arbetssätt med kanban

Ger uppenbara fördelar när man jobbar i team på distans

Kanban är en metod som bygger på visualisering och att man ser vad som ska göras. I en kanban board flyttar man uppgifterna från vänster till höger vartefter de blir klara.

 

 

 

 

 

Det är lätt att mäta cykeltid och produktivitet. Gruppen kan förbättra sitt samarbete med återkopplingen och synligheten av vad som pågår.

Används med fördel i små tvärfunktionella team som jobbar för att komma närmare kund (försäljning i samspel med marknadsföring) och eller leverera kundanpassade tjänster.

Förutom systemutveckling där metoden redan är mycket populär.

Kan tillämpas i alla typer av arbete som följer en process som upprepas. Om  arbetet följer mönstret ”Att göra”, ”Pågående” och ”Klart” kan det hanteras i en tavla.

Agilt arbete med kanban