attraktiv på arbetsmarknaden
0Comments

Attraktiv på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är hård och konkurrensen tuff. Enligt Statistiska Centralbyrån var 445 000 personer arbetslösa i april, vilket ger en total arbetslöshet på 8,7 %. En krönika av Robert Maurer Somliga har kanske aldrig ens reflekterat över begreppet och dess innebörd, andra arbetar mer eller mindre medvetet dagligen med att upprätthålla sin anställningsbarhet (på engelska employability). Men vad är det då som gör att vissa alltid har haft och har jobb och ser det som en självklarhet, samtidigt som andra kämpar med visstids- och projektanställningar, eller ännu värre, inte lyckas med att hålla fotfästet inne på arbetsmarknaden?
by olle