Nätverkare på LinkedIn
1Comments

Minecraft och Mina kvarter

Johan Nuder, nätverkare delar med sig av okonventionella lösningar. Ulf Löwenhav: - Du gav en mycket intressant presentation om hur okonventionellt tänkande kring ungdomars dataintresse kan vändas till allas fördel. Kan du
by olle