0Comments

GDPR på LinkedIn?

Vad gäller för GDPR på LinkedIn? Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation börja gälla 25 maj 2018. GDPR på LinkedIn omfattar dels det som sker i själva LinkedIn,
by olle