Små tvärfunktionella team

När omvärlden förändras och förändras snabbt har företag och verksamheter två möjligheter:

 • fortsätta som förut
 • anpassa sig till de nya förutsättningarna

Små tvärfunktionella team - agilt

 

 

 

 

 

Om man väljer att anpassa sig blir

 • mindset
 • empati
 • kompetens

viktigt för att bli agila på riktigt.

Själv har jag studerat och arbetat i self-management teams och organisationer utan

 • silos
 • chefer
 • ogynnsamma förhållningssätt

En samling personer blir en grupp men hur kan de bli ett framgångsrikt team?

 • Ge personerna möjlighet och utrymme att jobba tillsammans utan att bli kontrollerade
 • Med ett starkt och meningsfullt varför samt uttalade gemensamma värderingar och
 • Massor med träning i kommuniktion och teamarbete

Små tvärfunktionella team som rör sig inte bara i samma riktning men också anpassar sig själva till de utmaningar de ställs inför.

Låter det vettigt?

Är teamen små och tvärfunktionella klarar de av mer komplexa uppdrag än

 • avdelningar – silos som inte har samma mål
 • chefer som ska tala om vad som ska göras – vilket innebär flaskhalsar
 • processer – som tex säljtratten som inte längre fungerar

Öh det är jobbigt, när man inte kan fortsätta som förut.

Att växa med growth mindset, ett starkt varför och en samling människor som stärker en varje dag är härligt.

Vi firar framstegen på fredagar, hur gör ni?

Hur gör andra?

Det finns fler, vilka är du inspirerad av?

Andra artiklar om liknande frågor