Hur stor del av affärerna kommer från LinkedIn nätverket?

Enligt den nyligen slutförda enkäten* svarade

 • 84% att de har mindre än en tredjedel av affärerna
 • 8% ca hälften
 • 6% två tredjedelar

kommer från LinkedIn nätverket.

Vad kan vi dra för slutsatser?

Du kanske redan har kommit fram till vad detta innebär för dig, berätta gärna genom att kommentera nedan.

Låt oss resonera utifrån tre olika situationer

 1. Ditt företag har klart för sig hur det blir affärer
 2. Ditt företag har inte ställt sig frågan hur stor del som kommer från LinkedIn
 3. Ditt företag har inte tillräckligt med affärer och ser det som en möjlighet att upptäcka hur det blir fler affärer genom affärsnätverket Linkedin.

Oavsett vilken situation som passar bäst in för ert företag är det intressant att ställa sig några frågor

 1. hur stor del kommer från olika källor (Google, e-mail, telefonsamtal osv)
 2. hur stor del kommer från LinkedIn
 3. hur del kommer från referenser i nätverket

Om affärer i världens största professionella  affärsnätverk LinkedIn

Tre vanliga sätt det bli affärer på LinkedIn är genom:

 • kontakter i nätverket (dvs referenser och/eller rekommendationer)
 • inlägg och artiklar som engagerar läsaren
 • uppsökande av potentiella kunder

Marknadsförare i allmänhet använder…

Marknadsförare använder LinkedIn - enkät
Marknadsförare använder LinkedIn – enkät

*) Källa: LI Sverige gruppen med 7 000+ medlemmar som samarbetar för att att använda LinkedIn in vardagen

 

Upptäck hur det blir affärer för ert företag

Om du är intresserad av att undersöka hur leads kommer in i verksamheten, hur leads blir affärer och hur kunder blir ambassadörer så kan det vara en bra idé att titta närmare på er digital score.Linkedin digital score

På bilden syns ett exempel som visar hur exempelföretaget ligger till när det gäller hur det blir affärer.

Score (poängen en sammanvägning av svar på en rad frågor) är ett tal mellan 0-100.

 • För leadsgenerering – score 47
 • För lead till affärer – score 29
 • För hur kunder blir referensgivare – score 59