Social selling score

Social selling score är ett mått på en persons social selling förmåga.

Här på bilden ser du ett exempel, i detta fall 87 (resultat av långsiktigt arbete).

Det som mäts är fyra saker:

  1. Etablera sitt personligt varumärke
  2. Finna rätt personer
  3. Engagera genom att skapa insikter
  4. Bygga och utveckla relationer

Ditt score är ett tal mellan 1 och 100.

Poängen uttrycker dina förmågor att sälja socialt med hjälp av nätverket LinkedIn.

Indexet består av fyra olika förmågor som följs upp dagligen

På Linkedin visas de fyra förmågorna på en skala 1-25.

Där 25 är det högsta möjliga för en förmåga.

Den sammanlagda förmågan är summan av del scoren.

Vill du testa ditt social selling score?

Läs vidare om social selling

Social försäljning är processen att utveckla relationer som en del av försäljningsprocessen. Idag sker detta ofta via sociala nätverk som LinkedIn, Twitter, Facebook och Pinterest, men kan ske antingen online eller offline.

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med sociala medier i försäljningen?

Ett begrepp som blivit allt vanligare på senare år är social selling – försäljning via sociala medier.

Det finns flera sätt att se på det sociala i försäljningen. För att börja med en definition av social selling, så tycker jag LinkedIns är bra:

Social selling handlar om att använda ditt sociala nätverk för att hitta rätt potentiella kunder, bygga relationer baserade på förtroende och, i slutändan, uppnå dina säljmål. Den här säljtekniken gör det möjligt för dig att skapa bättre förutsättningar för att generera leads och en fungerande säljprocess än t.ex kalla samtal. Att skapa och upprätthålla relationer är lättare på sociala nätverk som både du och dina kunder använder och litar på.

Linkedin spårar och mäter dagligen sina medlemmars aktivitet, vilket ger ett score som uppdateras dagligen.

Läs om kurser inom försäljning och social selling

Jämför score och följ dina/era framsteg

Det går också att jämföra sitt score med andra. Här det du ett exempel på hur en person står inom teamet, industry/bransch och i nätverket.

social selling score team industry network