Social selling score

Social selling score är ett mått på en persons social selling förmåga.

Olle social selling score1Här på bilden ser du ett exempel på social selling score, i detta fall 91 (resultat av långsiktigt arbete).

Det som mäts är fyra saker:

  1. Etablera sitt personligt varumärke
  2. Finna rätt personer
  3. Engagera genom att skapa insikter
  4. Bygga och utveckla relationer

Vill du testa ditt social selling score?

Klicka här!