Social selling handlar om att vara vänskaplig i ditt professionella nätverk

Social selling index är ett mått på ens säljande förmåga digtalt. Testa ditt social selling score här.

Man kan sluta sälja och sälja mer genom att använda nätverket.

Social Selling är effektivt.

Det kan kännas ovant att minska ned ”pitchandet” och och låta kollegor i nätverket gå i för den som erbjuder hjälp och lösningar när kunden efterfrågar det.

 

Lär dig hantera utmaningarna p.g.a. den förändrade köpprocessen

  • I inköpsbeslut är 5,4 personer involverade mot att tidigare kunde ett avslut göras med en person
  • I 90% (tidigare 57%)  av fallen kommer säljaren sent i i säljprocessen (bl.a. på att köparen googlar fram och jämför sina leverantörer)
  • Att kalla samtal inte fungerar i 97% av fallen

 

Om detta är intressant finns den en social selling workshop där lär du dig

  • Sociala förmågor för att skapa förtroende
  • Hur söker, finner och etablerar kontakt via LinkedIn
  • Hur du använder Sales Navigator som leadsgenerator
  • Hur du bokar varma möten där du är efterfrågad

Läs om social selling score 

Social selling är effektivt