Social selling kurs

Social selling kurs

Social selling kurs lär dig relationer som leder till goda affärer

KURSDELTAGARE

Social selling kurs


Säljchef
Säljare
Konsultchef
Key account manager
Digitala relationsbyggare

Definition av social selling: 

Sociala säljare finner och kontaktar beslutsfattare utan kalla samtal för att utveckla relationer på rätt sätt och bokar varma möten. Sociala säljare som är synliga och sökbara samt lämnar ett gott intryck kommer i åtanke när det är dags för köp.  

Vår Social selling kurs är även för företagare och konsulter som vill lära sig nya sätt att lösa kända utmaningar inom försäljningen.

Social selling kurs

Köpprocessen har ändrats: Sluta sälja - sälj mer!

Köparna väntar inte på dig för att få information.

De använder i stället sociala medier för att hitta lösningar, rekommendationer och övrig information inför köpbeslutet.

Därför är det viktigare än någonsin att du anpassar dig till den nya köpprocessen och utvecklar din sociala säljkompetens.

Läs mer om vår Social selling kurs

Vi tillhandahåller även företagsintern Social selling kurs. Kontakta oss för prisuppgift.

Detta skiljer en vanlig kurs från en kurs som ger effekt

Köpbeteenden förändras. Det kräver en förändring i ditt sätt att arbeta med försäljning. Glöm traditionella försäljningsmetoder. De fungerar inte längre. Blotta ordet försäljare har fått en skrämmande klang. Det är dags att hitta nya sätt att arbeta på.

Vi har följt utvecklingen. Vi var med innan LinkedIn och nätverkande förändrade vårt sätt att se på försäljning. Med våra samlade erfarenheter har vi utvecklat ett program som introducerar ett nytt sätt att arbeta med marknadsföring och försäljning.

social selling kurs

SOCIAL SELLING SKOLAN FRÅN TIDNINGEN SÄLJAREN

Social selling i fem steg

Träna sociala förmågor i social selling kursen:

•  Hur du bygger ditt professionella varumärke, blir känd och omtyckt 

• Hur du söker, finner och etablerar kontakt via LinkedIn 

• Hur du bokar varma möten där du blir efterfrågad 

• Hur du skapar förtroende och en god relation

Marknadsföring
- Nå målgruppen i världens största affärsnätverk


Försäljning
- Sök upp och ta kontakt med rätt person


Rekrytering
- Attrahera och sök upp rätt kandidater i nätverket 


Vad får du när du går en social selling kurs hos oss?

När du går en social selling kurs hos oss lär du dig hur du kan arbeta med LinkedIn i din vardag. Det kan handla om avancerade sökningar, att kolla upp arbetsgivare, att bli hittad av rekryterare eller att marknadsföra din verksamhet.

En LinkedIn utbildning hos oss är uppbyggd av presentationer, demonstrationer, övningar och fältarbete. I de flesta kurserna ingår också ett arbetsmaterial som du kan ha som stöd när kursen är klar.

Vi på LIexpert är experter på content marketing LinkedIn, nätverkande och digitalisering.

Vi är uppskattade coacher med lång erfarenhet av att leda företag och individer att utveckla sitt nätverkande och sina affärer digitalt.

LIexpert består av Olle Leckne och ett team av copywriters, designers och marknadsförare.

När vi startade vårt företag började vi med nätverksträffar, öppna frukostseminarier och kurser. Det har lärt oss mycket om hur företagare ser på Linkedin och vad som krävs för att nätverkandet ska leda till bra affärer.

Vad är en lärresa?

Att omsätta kunskap i praktisk nytta

En lärresa är, precis som det låter, en resa som har utformats för att lära med sikte på att uppnå nya vanor och beteenden som ger förbättrade prestationer. 

Själva kunskapen är idag lättillgänglig, den är givetvis en viktig del.  Men utmaningen i utbildningsbranschen är att lyckas engagera deltagarna och visa konkreta resultat. 

Vi lär oss på olika sätt och man kan lära ut på olika sätt. 

En del är mer effektiva än andra. Vi designar lärresan utifrån en marknadsförares situation 2020 och med stor delaktighet så vi lär oss det som är mest värdefullt. Dessutom nyttjar vi gruppens samlade kompetens

LinkedIn nätverket

Starta kursen med kollegor

Lär tillsammans så förbättras försäljningen och marknadsföringen snabbare. Tillsammans får ni en smidig förändringsresa.