Content Marketing Linkedin

Content Marketing Linkedin

Är du redo att seriöst satsa på content marketing LinkedIn?

Det har aldrig tidigare funnits så många professionella yrkespersoner på ett ställe. På LinkedIn finns de flesta och man når 75% av beslutsfattarna. Därför är det en bra idé att satsa på content marketing LinkedIn för nya värdefulla kontakter och affärer.Content marketing LinkedIn är nödvändigt för att öka ditt företags synlighet.

LinkedIn är världens största professionella nätverk, med fler än 3 miljoner medlemmar i Sverige och 600+ miljoner medlemmar globalt. På LinkedIn nätverkar man i sin yrkesroll och kan enkelt nå intressanta personer i företag man vill göra affärer med.

Att ditt företag jobbar professionellt med Content marketing på LinkedIn innebär att:

Ditt företaget blir synligt och sökbart.

Din verksamhet växer när ditt nätverk växer.

Du får en högre exponering och konvertering.

Du kan marknadsföra din verksamhet med annonser som visas enadast för din utvalda målgrupp.

LIexpert erbjuder tjänsten Content marketing LinkedIn. Tjänsten passar marknadschefer och företagare. En fördel är att marknad  och sälj kommer få ett bättre samarbete med LinkedIn som plattform.

Kontakta oss för prisuppgift.

Vi på LIexpert är experter på content marketing på LinkedIn, nätverkande och digitalisering. 

Vi är uppskattade coacher med lång erfarenhet av att leda företag och individer att utveckla sitt nätverkande och sina affärer digitalt. LIexpert består av Olle Leckne och ett team av copywriters, designers och de 10 kompetenser som behövs frö att marknadsföringen ska generera affärer med god avkastning. 

När vi startade vårt företag började vi med nätverksträffar, öppna frukostseminarier och kurser. Det har lärt oss mycket om hur företagare ser på Linkedin och vad som krävs för att kommuikationen och nätverkandet ska leda till bra affärer.


74%

Studie visar att Content marketing når rätt person med rätt timing

Andelen som får affären om man är den som först inspirerar på köpresan

4 av 5

DemandWave 2017 state of B2B Digital Marketing Report

medlemmar i köparnätverket är involverade och påverkar besluten.

Nr 1

LinkedIn Audience 360 study

är LinkedIn för leadsgenerering.

Marknadsför i LinkedIn nätverket

Engagera mer och fler i marknadsföringen i sociala media

Målorientering


Nå rätt person i rätt företag i vald bransch. Ta marknadsandel och gör rätt affärer.

Rikta inlägg


Marknadsföring i Linkedin-nätverket underlättas av att man kan se sin publik.

Content marketing


Kom närmare kund med relevant innehåll som är värt att läsa. Vinn mottagarens förtroende.

...Att det är bra med Content marketing råder det ingen tvekan om, däremot är det en utmaning att ständigt producera och publicera relevant content.

Olle Leckne


content marketing linkedin3 tjänster för Content marketing på LinkedIn

Bli känd som ledande inom din nisch

Skrivarträning för att skapa värdefullt innehåll som blir läst.

Sökmarknadsföring
ger fler besökare

En strukturerad process som utgår från de mest efterfrågade sökorden.

Content marketing
i 7 steg som ger resultat

Kommunicera regelbundet med din läsekrets. Kom närmare kunderna. 

Vad lär du dig?

Du lär dig känna målgruppen, vilka sökord som är efterfrågade, hur du skriver så att din publik inte bara läser utan vill dela med sig. Dessutom hur ditt content bidrar till en bättre sökbarhet och engagemang

Hur komma igång?

Första steget är fast beslutsamhet. Vi har tagit fram fyra olika tillvägagångssätt och paket för att göra det enkelt så att ditt företag slipper slösa tid på trial and error.

Vilken väg ska jag välja?

Det magiska är att när du gjort ett seriöst arbete med målgruppen och sett världen från köparens perspektiv – då visar det sig vilken väg som är optimal.

Vad är en lärresa?

Att omsätta kunskap i praktisk nytta. En lärresa är, precis som det låter, en resa som har utformats för att lära med sikte på att uppnå nya vanor och beteenden som ger förbättrade prestationer.  Själva kunskapen är idag lättillgänglig, den är givetvis en viktig del.  Men utmaningen i utbildningsbranschen är att lyckas engagera deltagarna och visa konkreta resultat. 

Vi lär oss på olika sätt och man kan lära ut på olika sätt. En del är mer effektiva än andra. Vi designar lärresan utifrån en marknadsförares situation 2021 och med stor delaktighet så vi lär oss det som är mest värdefullt. Dessutom nyttjar vi gruppens samlade kompetens.

Kontakta oss för att höra mer om tjänsten Content Marketing Linkedin

Lär tillsammans så förbättras marknadsföringen snabbare. Tillsammans får ni en smidig förändringsresa.