Läs diskussionen om AI och dess möjligheter och brister. 

Dagligen får jag mail och meddelanden som känns fel: 

- Kalla meddelanden. 

- Generella budskap utan anpassning till mig som mottagare. 

Diskussionen på Linkedin - som du kan läsa nedan handlar inte bara om AI -  utan om hur enkelt det kan vara att göra lite research innan. 

Något som AI och många säljare uppenbarligen inte klarar av (ännu).  

Det verkar vara en avgrund mellan

- produktmarknadsföring och säljarnas ivriga viftande med produkter

- personifiering och anpassning av kommunikationen till köparens situation för att hjälpa köparna tar fram en lösning som är värdefull och deras specifika behov.

Kommer AI kunna användas för kundanpassning?  

Går det att ersätta säljaren  med AI?

Ska man skriva inlägg och skicka meddelanden så hinner man det, men inget annat.  

Ska man hinna annat, får man ta hjälp på något sätt, resonerar nog många säljare.

Det är du som säljare som
Känner kunden 
Vet deras situation
Vet deras behov
Vet deras prioriteringar
Vet hur de fattar beslut 
Har kundens förtroende