Är ert erbjudande attraktivt?

När det är värdefullt och lätt att köpa köper köparna

Vi hjälper företag fokusera på kundvärdet. Vilket ger fler affärer än produkter med rabatter.

Förlorar du potentiella affärmöjligheter?

Upptäck 4-stegsformeln för att generera tillväxt med en beprövad strategi 

Upprätta trovärdighet

Utan relation och förtroende kommer man ingen vart. 

Gör erbjudandet attraktivt

Stor del av beslutfattandet är känslomässigt (97%).  Skriv så kunden känner "det där måste jag ha - för det känns så bra"

Kunddriven tjänsteutveckling

Sätt dig in i kundens situation.  Utforma dina tjänster utifrån kundens behov. Skriv så kunden känner igen sig. Visa att ni är bra på att kommunicera och förstår kundens behov.   

80% värde och 20% hur

De flesta fokuserar 80% på vad och hur. Medan köparna vill ha värdet. Med 80% fokus på värde så blir erbjudandet värdefullt. 

Vad du lär dig ...

Kom närmare kunderna genom att göra genomgången som testar hur värdefullt ert erbjudande faktiskt är (eller inte är).

Social Media Strategi

Skapa en strategi för hur det blir affärer i sociala medier. Socialt betyder att man umgås - det är mer än att  prata produkt. 

Rätt kunder rätt affärer

Vanligt misstag  är att vilja ha alla som kunder. Många antar att en produkt är för alla. Företag har olika behov, eller hur.

Kundanpassning

När kunden ler och känner igen sig. Att hen upplever att hens specifika behov får en bra lösning. 

Köpbarhet digitalt

Självbetjäning 24 timmar om dygnet året om. Lätt att köpa på distans.

Checklistan för rätt affärer

Hjälper dig kundvärdesorientera

Nå rätt beslutsfattare
Nå rätt företag med rätt potential
Attraktivt värdeerbjudande
Koll på nätverket med rätt ingångar

Vi lagrar inte dina personuppgifter

© Copyright 2021 Affärsnätverkande i Sverige AB.