Uppsökande - outreach

Det uppfångande kontaktsättet

Fler besökare med sökmarknadsföring som fångar köpsignalerna

Uppfångande sättet
- Fånga köpsignaler och förfrågningar.

- Avancerade funktioner på Linkedin för aviseringar och uppfångande av köpsignaler.

- Optimering av struktur på befintlig hemsida.

- Fler inkommande förfrågningar genom Call to Actions.

- Sökoptimering – initial analys, strategi och basoptimering. 

Vid visat intresse, köpsignaler och triggers aktiveras säljaktioner som möjliggör realtidsförsäljning.  

Det uppfångande sättet ökar köpbarheten, servicenivån och förmågan att ta vara på intresset. 

Är ni redo för nästa steg!?

Vi erbjuder en flexibel prenumerationstjänst för att nå utvalda målgrupper via LinkedIn nätverket. 

Med möjlighet att uppgradera för att bli synliga, sökbara och köpbara. 

Effekten blir fler leads, fler leads blir kunder och fler kunder stannar och blir ambassadörer

KOM IGÅNG IDAG MED FLER OCH RÄTT KUNDER

Betala i takt med tillväxten

Uppångande sättet leder till fler leads och kontakt med rätt personer inom målgruppen till en lägre kundanskaffningskostnad

Ta vara på intresset Pro

Fånga köpsignaler och förfrågningar

PER MÅNAD

Sökoptimering – analys, strategi och optimering
Optimering av struktur på befintlig hemsida.
Fler inkommande förfrågningar genom Call to Actions
Avancerade funktioner på Linkedin för aviseringar och uppfångande av köpsignaler.
Konverteringsoptimering av formulär

Fånga sökningar på Google

Google är ofta den kanal som ger det största bidraget till besökare på hemsidan. Men här gäller det att att gjort en analys av vilka sökord som är de viktigaste för ert företag att bli hittade på och besvara. 

Avancerade funktioner i Sales Navigator

Sparade leads i Sales Navigator triggar aviseringar. Sparade sökningar bidrar till prospekteringen utan aktiv insats. Man kan likna det vid fiske med nät. Man lägger ut nätet och och sedan vittjar man nätet. 

Inkommande förfrågningar

Ta emot förfrågningar på ett effektivt sätt. Tänk smidig självbetjäning. Eller en konsert där orkestern spela ihop. 

Kommer när man optimerat strukturen på Linkedin, hemsidan, landningssidor och Call to Action (dvs knappar och  formulär) .

*Learn to take beautiful photos like this

Enroll In The Free Course Now

Get Your Photography Portfolio Started Now

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close