Du tränar på LinkedIn.com i din egen dator samt i smartphone/platta. Du väljer e-utbildning i den ordning som passar dig. E-utbildningarna är från ett par minuter upp till ca 15 min.