Företagssidan eller den sk. LinkedIn™ company page

En framgångsrik företagssida på LinkedIn™  innebär många fördelar. Och det är en stor nackdel företaget att inte hittas vid en sökning.

Enligt en uppgift finns det mer än 650 000 000 webbplatser på internet. Dock finns det endast en bråkdel som har en företagssida på LinkedIn™.

Företagssidan på LinkedIn™  är underskattad

Den är gratis och relativt enkel att skapa. Det som är svårare är att fylla den med med relevant innehåll och skapa en anledning för besökare att återkomma. När besökarna väljer att följa en företagssida får de företagsinläggen i sitt flöde. För företaget innebär detta givetvis en fördel som kan leda till att besökaren/följaren klickar vidare och söker mer information text när det är dags för köp.

Läs mer om LinkedIn™ företagssida

Sponsored updates förutsätter att man har en företagssida

Läs mer om sponsored updates