Att skapa ett gott intryck på LinkedIn™

På temat 11 bra sätt att använda LinkedIn™ har vi kommit till att skapa ett gott intryck.

Som du säkert märkt besöker personer din profil.

Det kan vara av olika skäl. De vanligaste är du blivit hittad vid en sökning och det andra är att du genom någon aktivitet (inlägg, artikel, kommentar) väckt intresse för dig och din profil.   Och då gäller det att ha en profil som ger ett gott intryck. Det handlar om att utforma sin LinkedIn™-profil så den skapar ett ”aha-wow” inom några sekunder och det för att besökaren ska läsa vidare.

5 ett gott intryck
Bildtext: Steg 5 av 11 bra sätt att använda LinkedIn

Helst ska ett ”hen ska vi ha!” uppstå…

Givetvis tar det något komma komma dit hän att besökaren blir så sugen, inspirerad eller så berörd så att de vill ta kontakt direkt.

Detta börjar med fotografiet och din blick. Med en god första ögonkontakt. Sedan går blicken till texten till höger.   Här fungerar det bra att uttrycka värdet av det du bidrar med redan i rubriken. Din jobbtitel är sällan så intessant att den lockar till kontakt, eller hur?

Nästa del är sammanfattningen

Som besökare vill jag känna mig välkomnad. Och välkomnandet sker om texten är riktad till mig som besökare snarare än att fokus är på dig. Dina fördelar kan komma lite längre ned och hela profilen handlar faktiskt om dig. Givetvis bidrar en bra sammanfattning av dina attityder, förmågor och erfarenheter till det goda första intrycket.

Det är bättre att någon annan säger att du är bra – än att du gör det själv!

Förtroendet din profil skapar har betydelse. Om du har gemensamma kontakter med besökaren stärker det förtroendet. När någon annan (din chef, en fd chef, en kollega, en kund) skriver och bekräftar dig och det värde du bidrar med genom en rekommendation skapar det förtroende. Sättet att skaffa sig rekommendationer är att ge först. Du kan också be om rekommendationer.

ladda ned 11 bra sätt använda linkedin

 

 

 

Välkommen att utvecklas med insikter och nyheter i e-brev

Vi har samlat ihop några bra sätt att använda LinkedIn i vardagen.

Vi behandlar din personuppgifter på ett säkert sätt enligt våra riktlinjer som följer GDPR. Du kan när som helst avbryta prenumerationen.