LinkedIn Mastermind

Vi sätter upp Mastermindgrupper för de som kommit en bra bit i sitt affärsnätverkande på linkedin.

linkedinstafett

Det övergripande syftet är möjliggöra att fler får tillgång en utväxling på sitt affärsnätverkande.

Det specifika syftet för linkedin mastermindgruppen är att lyfta affärsnätverkandet ytterligare för deltagarna.

Är du intresserad att delta skicka en intresseanmälan:

Vad är en mastermindgrupp och vilka resultat kan uppnås?

Här svarar Anna Åberg :”Jag är glad och imponerad över vad mastermindgrupper har inneburit för att nå framgång!”

Mastermindgrupper är ett strukturerat sätt att använda principen: ”Du blir som du umgås.” Vilken jag tycker är den smartaste och enklaste principen för att nå dit man vill.

Första gången jag hörde talas om mastermindgrupper var för åtta år sedan. Jag hade börjat studera Robert Kiyosakis böcker och spelet Cashflow. Det jag läste av Kiyosaki ledde mig vidare till Napoleon Hills bok Think and Grow Rich. Hill är den första som gjorde studier på framgångskoncept, boken publicerades 1937.

Hill myntade begreppet mastermindgrupper. Han menar att när man för samman två eller fler personer som fokuserar på varandras framgång så sker nästan en magisk (enligt Hill) kraft som ger stöd till framgång.

“The coordination of knowledge and effort of two or more people, who work toward a definite purpose, in the spirit of harmony.”

“No two minds ever come together without thereby creating a third, invisible intangible force, which may be likened to a third mind [the master mind].”

Idéen om mastermindgrupper attraherade mig. Tanken på att tillsammans fokusera på varandras framgång lät lockande. Då, 2005, när jag upptäckte mastermindlkonceptet kämpade jag med mitt coachföretag att leverera en bra inkomst. Jag kämpade med att sprida coachingen över norra Sverige. Min kamp var ofta ensam med lite eller ingen input från andra.

Jag startade upp samarbeten som till viss del liknade mastermindgrupper. Vi hade samma mål att sprida coachingen över norra Sverige och att kunna försörja oss som coacher. Det var inte uttalade och strukturerade mastermindgrupper, mer samarbeten.

Det lyckades fint och blev flera blomstrande företag och projekt. 2011 valde jag att sadla om och bli digital nomad. Nu verkade jag inom ett nytt område med ny inriktning, nytt fokus och nya mål. Jag fortsatte med samma samarbeten som tidigare. Det funkade inte alls. Blev helt galet och fel. Vi hade nu olika inriktning, fokus och mål. Jag var tvungen att avsluta de samarbeten som inte hade samma fokus och mål som mig.

Jag letade nya samarbeten, mastermindgrupper som fungerade med fokus på att lyckas med företagande på webben.

Nu deltar jag i ett par olika mastermindgrupp som verkligen ger utdelning. Det som gör att grupperna fungerar är;
1. att vi alla verkar inom webbentreprenörskap
2. vi har satt tydliga SMARTA mål
3. alla har fokus på varandra och att ge stöd
4. vi är villiga att hållas ansvariga att göra det vi har sagt att vi ska göra
5. vi delar erfarenheter, nätverk, kunskap
6. vi har delvis samma målgrupp
7. alla vill, genuint, varandra väl

En mastermindgrupp kan träffas under flera år. För att ge effekt bör gruppen träffas i minst tre månader.

Jag har genom de mastermindgrupper jag är med i lyckats dubbla min omsättning och ökat mina automatiserade tjänster på webben.

Slut på citat från Anna.

Om LinkedIn

Välkommen till LinkedIn, världens största yrkesnätverk med 700 miljoner medlemmar  i fler än 200 länder och territorier runtom i världen.
Mål: LinkedIns uppdrag och mål är att koppla samman yrkespersoner från hela världen för att främja deras produktivitet och framgång. När du går med i LinkedIn får du tillgång till andra medlemmar, jobb, uppdateringar och insikt som kan hjälpa dig att lyckas i arbetslivet.

Om LinkedIn Mastermindgruppen

Syfte: Att med ”den tredje hjärnan” masterminden ge deltagarna i gruppen nya möjligheter och perspektiv bortom vad de skulle kunna åstadkomma på egen hand.

Mål: Att varje deltagare får en ordentlig skjuts i sin business genom den utväxling som uppnås när man kombinerar affärsreferenser med världens största professionella online nätverk.

Om du börjar bli intresserad, ta chansen att berätta vad som är viktigast för dig vid eventuellt deltagande i LinkedIn Mastermindgruppen. Gör det här och nu.