Exempel på bra LinkedIn profiler

Vad är det som gör en profil bra

  • Ger ett första gott intryck
  • Sökbar
  • Komplett

Vi börjar med en inte så bra LinkedIn profil, en lite bättre och en bra

Vill du ha specifika exempel på sektioner i riktigt bra profiler – scrolla ned!

Inte så bra Linkedin profil

exempel 1 linkedin profil

Lite bättre LinkedIn profil

exempel 2 linkedin profil

Bra LinkedIn profil

exempel på linkedin profil

Ännu bättre Linkedin profiler – exempel

Nu finns det faktiskt en nivå till… så även om Håkans profil ovan fungerar bra för honom så är den lite konventionell i den meningen att den främst beskriver historien. En god historia borgar troligen för en god framtid. Men det är inte säkert. En riktigt bra profil uttrycker hur du som läser kan få hjälp och vilket värde den hjälpen har för dig (och/eller ditt företag) nu och framåt.

De bästa LinkedIn profilerna

Vad är det mer som utmärker en riktigt bra LinkedIn profil?

  • Att läsaren känner … hen ska vi ha
  • Att läsaren tänker …. nu får jag hjälp med lösningen av mitt problem
  • Att läsare agerar .. ta kontakt och köper dina tjänster eller kallar dig till en intervju

Ta kontakt om du se några av de bästa profiler som är synliga, sökbara och köpbara.

Är du nöjd med din profil?

Du kanske fortfarande inte är nöjd med din profilbild eller hur du skriver om dig själv. Det är faktiskt inte så lätt att skriva om sig själv.

Två resurser för dig och din profil

Nu till exemplen på riktigt bra linkedin profiler…

Använder featured/utvalt på bra sätt – exempel i profilen

exmpel på bra linkedin profil

När man klickar på ett utvalt inlägg förstoras det

exmpel på bra linkedin profil

Bra när man vill att ens tjänster ska bli synliga

exmpel på bra linkedin profil

När värdet framgår med bild och skapar en kittlande  känsla, då ökar köpbarhetet

exmpel på bra linkedin profil

Riktigt bra LinkedIn profil – exempel för industriexpert

Praktiskt och rakt på sak – mycket framgångsrikt

exmpel på bra linkedin profil

Riktigt bra Recommendations samt Licenses & certifications i LinkedIn profil

Riktigt bra användning av Projects i LinkedIn profil för utbildningsexpert

När du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer i LinkedIn nätverket…

…erbjuder vi löpande info och nyheter 

Syftet är att stärka din professionella utveckling i nätverket.

Är du nöjd med din profil?

Du kanske fortfarande inte är nöjd med din profilbild eller hur du skriver om dig själv. Det är faktiskt inte så lätt att skriva om sig själv.

Ladda ned vägledningen och få regelbunda tips när du skapar en bra profil

När du vill bli synlig, sökbar och köpbar

Vi har uppgraderat det individuella programmet för individer som vill skapa ett riktigt bra första intryck. Läs mer om det här. 

Hur bra är din profil – ta reda på din LinkedIn score

linkedin profil

Ta kontakt om du vill veta din LinkedIn profile score