Profilbild

Det finns många åsikter om vad som är en bra profilbild.

Det som fungerar bra är

  • Personlig karaktär
  • Ögonkontakt
  • Rätt beskuren

Här kommer några exempel på själva profilfotografierna (som vi har tillgång till):

Tommy Jansson 2af0a17peter meurling okt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150521-LI-068Olle Leckne, Fotograf Tommy Jansson, www.tommyjansson.com