Sammanfattning exempel

LinkedIn profil med exempel på bra sammanfattning:

exempel 3 linkedin profil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är det som utmärker en riktigt bra LinkedIn profil?

De bästa exemplen på sammanfattningarna i  profilerna på LinkedIn:

  • Att läsaren känner … ”hen ska vi ha!”
  • Att läsaren tänker …. ”nu får jag hjälp med lösningen av mitt problem”
  • Att läsare agerar .. ”tar kontakt och köper dina tjänster” …eller kallar dig till en intervju.

Principen för en bra sammanfattning är att den ska sammanfatta, eller hur!?

Men det som avgöra om en person tar kontakt med dig är om det som sammanfattas skapa en stark upplevelse = motivation att ta kontakt med dig.

5 skäl att besökare tar kontakt pga en bra sammanfattning:

  • Begriplig -> Aha !
  • Något utöver det vanliga -> Wow !
  • Relevant -> det du söker
  • Värdefullt -> det finns något för mig ”what’s in it for me”
  • Kul -> känns bra för det är något som ”klickar” = ofta den personliga karaktären

TIPS: Ta kontakt med oss om du se några exempel på sammanfattningar i de bästa LinkedInprofilerna som är synliga, sökbara och köpbara.