Sammanfattning exempel LinkedIn

Sammanfattningen (som numera heter Om eller på engelska about) är viktig för att besökaren ska läsa vidare.

Vad är det som utmärker en riktigt bra LinkedIn profil?

De bästa exemplen på sammanfattningarna i  profilerna på LinkedIn:

  • Att läsaren känner … ”hen ska vi ha!”
  • Att läsaren tänker …. ”nu får jag hjälp med lösningen av mitt problem”
  • Att läsare agerar .. ”tar kontakt och köper dina tjänster” …eller kallar dig till en intervju.

Principen för en bra sammanfattning är att den ska sammanfatta, eller hur!?

Men det som avgöra om en person tar kontakt med dig är om det som sammanfattas skapa en stark upplevelse = motivation att ta kontakt med dig.

5 skäl att besökare tar kontakt pga en bra sammanfattning:

  • Begriplig -> Aha !
  • Något utöver det vanliga -> Wow !
  • Relevant -> det du söker
  • Värdefullt -> det finns något för mig ”what’s in it for me”
  • Kul -> känns bra för det är något som ”klickar” = ofta den personliga karaktären

Fem exempel på bra sammanfattning på Linkedin

Sammanfattning exempel linkedin

TIPS: Ta kontakt med oss om du se några exempel på sammanfattningar i de bästa LinkedInprofilerna som är synliga, sökbara och köpbara.

Säljer med sparsmakad kommunikation med två budskap som går fram – exempel på sammanfattning, utvalt och linkedin profil

sammanfattning exempel linkedin profil

Linkedin profil som väcker nyfikenhet för videoreferenser – exempel sammanfattning

sammanfattning exempel linkedin

 

Exempel sammanfattning LinkedIn med personligt tilltal och erbjuder hjälp för framgångsrik export

sammanfattning exempel linkedin

Sammanfattning exempel som uppmanar till att prenumerera på nyhetsbrev för online entreprenörer

exempel på sammanfattning Linkedin

sammanfattning exempel utvalt på Linkedin

LinkedIn profil med exempel (traditionellt) på bra sammanfattning:

exempel 3 linkedin profil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS: Ta kontakt med oss om du vill lära mer om bra sammanfattningar i de bästa LinkedInprofilerna som är synliga, sökbara och köpbara.