Leads

LinkedIn för att hitta rätt leads

Det område som Linkedin först bidrar till är att

  • finna rätt person vilket är en viktig del i försäljningen
  • vid nykundsbearbetning såväl som
  • utöka relationerna till en befintlig kund
leads på linkedin
Se dina leads – en fördel med LinkedIn och sales navigator