Prospekt

LinkedIn för försäljning: Identifiera och engagera prospekt, bygg upp en pipeline av leads och utveckla relationer med social försäljning.

Social selling är ett sätt att sälja som använder sociala media och särskilt LinkedIn nätverket.

78% av sociala säljare säljer mer än sina kollegor som inte använder sociala media. Källa:LinkedIn

Social Selling består till en viktig del av prospektering. En viktig förmågan är att finna rätt person och det är vad man brukar kalla prospektering. I social selling finns även den kanske viktigaste förmågan att skapa och utveckla relationer.