Vad vi gör

Vi erbjuder seminarier och workshops för individer och företag som vill utveckla sitt nätverkande och sina affärer. Det är såväl öppna seminarier och workshops som företagsanpassade, interna program, alltid med målet att våra deltagare skall bli effektiva och framgångsrika nätverkare och därigenom förenkla sitt arbete.

Vi erbjuder också rådgiving för individer eller organisationer på konsultbasis.

Våra kunder

Våra kunder kommer från stora och små företag i många branscher. De har kommit olika långt i sin närvaro på LinkedIn men har gemensamt att de säljer till andra företag och att de har förstått att köparna  beter sig annorlunda än tidigare.

På våra öppna seminarier och workshops har vi många enmans- och småföretagare som t.ex. konsulter, advokater, revisorer, ledarskapsutvecklare och coacher.

Roslandsminglet

Och många fler

Vår historia

Tidigt 2013 såg Olle Leckne hur användandet av LinkedIn i Sverige plötsligt började öka dramatiskt. Samtidigt märktes förändringar i hur företag köper varor och tjänster, drivet av bl.a. digitalisering och användningen av sökmotorer. Olle såg ett behov av informationsutbyte och utbildningar kring LinkedIn och startade dels linkedinexpert.se, dels gruppen LI Sverige på LinkedIn.

Sedan starten har gruppen LI Sverige vuxit till över 7 000 medlemmar och är det ledande forumet på svenska för utbyte av information kring användandet av LinkedIn.

Vilka vi är

Idag är vi flera tränade LinkedInkonsulter som leder seminarier och workshops samt erbjuder rådgivning:

150511-liexpert-004-webb-580x250Olle Leckne är erkänd entreprenör, coach och utbildare inom nätverkande och social försäljning. Olle är aktiv i flera verksamheter och hans resultat bygger på långvarig tillämpning av beprövade metoder för affärsnätverkande i vardagsmöten och på internet.

 

150511-liexpert-026-webb-580x250Peter Meurling har en mångårig bakgrund som konsult och affärsnätverkare i stora organisationer som Ericsson, PwC och Ernst & Young. Han är också utbildad coach och mentor.

Titta gärna på våra LinkedInprofiler och följ LinkedinExpert för mer information om vår bakgrund och yrkeserfarenhet!

 

Några av de företag och organisationer vi arbetat med är:

Marknadsföreningen i Stockholm, Trigon Management, Manpower Sverige, Edenvik, HiQ, The Absolut Company, KPMG, Fabege, Kvadrat AB, Appelberg Publishing group, Conventus Media House, Pro4U, TRR, H&P Interim & Search, Tuff Ledarskapsträning, Nyföretagarcentrum, Holmgrens advokatbyrå, BNI, Yesbox, FirstReserve och CMG med flera.