Vad vi gör

Vi samarbetar för att använda LinkedIn™ i vardagen. Det gör vi genom LI Sverige gruppen. Vi erbjuder seminarier och workshops för individer och företag som vill utveckla sitt nätverkande och sina affärer. Det är såväl öppna seminarier och workshops som företagsanpassade, interna program, alltid med målet att våra deltagare skall bli effektiva och framgångsrika nätverkare och därigenom förenkla sitt arbete.

Vi erbjuder också rådgiving för individer eller organisationer på konsultbasis.

Våra kunder

Våra kunder kommer från stora och små företag i många branscher. De har kommit olika långt i sin närvaro på LinkedIn men har gemensamt att de säljer till andra företag och att de har förstått att köparna  beter sig annorlunda än tidigare.

På våra öppna seminarier och workshops har vi många enmans- och småföretagare som t.ex. konsulter, advokater, revisorer, ledarskapsutvecklare och coacher.

Några av de företag och organisationer vi arbetat med är:

Marknadsföreningen i Stockholm, Trigon Management, Manpower Sverige, Edenvik, HiQ, The Absolut Company, KPMG, Fabege, Kvadrat AB, Appelberg Publishing group, Conventus Media House, Pro4U, TRR, H&P Interim & Search, Tuff Ledarskapsträning, Nyföretagarcentrum, Holmgrens advokatbyrå, BNI, Yesbox, FirstReserve, Advantage Juristbyrå, Fotograf Tommy Jansson, CMG, Roslandsminglet, Conscia Netsafe, Säffle Näringslivskontor, Aquasol, Säljarnas Riksförbund, Företagarna, Arbetsförmedlingen, Arbetslivsresurs, Aquipa Partner, Nox Consulting, PLAN, Rotary, SESI mfl.

Vår historia

Tidigt 2013 såg Olle Leckne hur användandet av LinkedIn™ i Sverige plötsligt började öka dramatiskt. Samtidigt märktes förändringar i hur företag köper varor och tjänster, drivet av bl.a. digitalisering och användningen av sökmotorer. Olle såg ett behov av informationsutbyte och utbildningar kring LinkedIn™ och startade dels liexpert.se, dels gruppen LI Sverige på LinkedIn.

Sedan starten har gruppen LI Sverige vuxit till över 6 800 medlemmar och är det ledande forumet på svenska för utbyte av information kring användandet av LinkedIn™.

Vilka vi är

Peter Meurling och Olle LeckneIdag är vi tre tränade utbildare och konsulter som leder seminarier och workshops samt erbjuder rådgivning inom användning av LinkedIn™:

Olle Leckne är erkänd entreprenör, coach och utbildare inom nätverkande. Olle är professionell nätverkare och hans resultat bygger på långvarig tillämpning av beprövade metoder för affärsnätverkande i vardagsmöten och på internet.

Peter Meurling har en mångårig bakgrund som konsult och affärsnätverkare i stora organisationer som Ericsson, PwC och Ernst & Young. Han är också utbildad coach och mentor.

Magnus Nilssons specialitet är marknadsföring och kundrelationer med inriktning på produkter. Magnus jobbar med LinkedIn™ Ads uppdrag och håller gärna LinkedIn™ seminarier kvällstid om så önskas.

Titta gärna på våra LinkedIn™ profiler för mer information om vår bakgrund och yrkeserfarenhet!

Sagt om oss

”Olle Lecknes Linkedin for business-workshop bjöd på konkreta tips och checklistor, samt visade praktiskt hur man driver sitt säljarbete på LinkedIn™. Som projektledare på Edenvik reklambyrå, som vill växa och hitta fler kunder, är LinkedIn™ ett modernt och effektivt sätt att fortsätta använda sitt nätverk, vänligt och systematiskt. Olle gick också igenom sökfunktionen, tricks som ökar förutsättningarna att få kontakt samt hur man skapar bra strukturer för leadsbearbetningen.”

Henrika Thomasson, projektledare Edenvik

 

”Skitbra!
Tack för ett fantastiskt seminarium Olle! Sitter på tåget o har tittat i arbetshäftet. Proffsigt , överskådligt, späckat o lättläst. Jag ser fram emot mer på vilket sätt det presenterar sig. Stort tack!”

Kjell Nilsson, Ledarskapsutvecklare Consensus, Örebro

Att omsätta LinkedIn™ i praktiskt affärsnätverkande är vår mission

Essensen i att omsätta LinkedIn™ i praktiken är att kombinera förmågan att lyssna aktivt efter vad individer och potentiella kunder verkligen behöver och efterfrågar i kombination med möjligheterna att nätverka, connecta och öppna dörrar, allt med hjälp av LinkedIn™.

Genom att lära sig färdigheterna för social försäljning i kombination med möjligheterna på LinkedIn™ kan vem som helst få en betydande utväxling på sitt professionella nätverkande.

Vårt förhållande till LinkedIn.com och LinkedIn Corporation.

Affärsnätverkande i Sverige AB är en självständig verksamhet som tillhandahåller utbildning. Vi är alltså inte anställda vid Linkedin Corporation. Vi är vanliga LinkedIn.com medlemmar och verkar för att medlemmar i Sverige ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap.