social sell genom social selling

Social Sell genom Social Selling

Social sell är den förkortning av social selling som en del använder för att förklara vad det verkliga arbetet bakom arbetet innebär. Idag så inhämtar 75% av beslutsfattarna och påverkare av dessa beslutsfattare information för sin och företagets utveckling genom artiklar, inlägg, diskussioner och väl placerat innehåll.

Informationen bidrar i utformandet av kundens krav och bild av lösningen på behovet, vilket ger att kunden har mer beslutsunderlag mot tidigare.

Social selling ger värde för säljaren

Säljare söker rätt person, blir känd och omtyckt och kan inrikta sig på att hjälpa köparen att köpa när de är mogna att köpa. Vilket spar tid och pengar, men framför allt så är det både mätbart och lönsamt. Säljaren får ytterligare en kanal att hitta och prospektera möjliga kunder samt att agera och bygga ett socialt nätverk som både rekommenderar säljarens insatser och varmare leadsprospektering.

78% av sociala säljare säljer mer än de som inte använder sociala media. Källa: LinkedIn™

Och vill du läsa mer om Social Selling index som är ett mått på förmågan läser du vidare här.

social selling index

 

 

 

 

Social selling är den del av försäljningsprocessen som handlar om att komma i kontakt med rätt person, bygga relation och  förtroende.

Även den del som handlar om att bli känd och omtyckt. Nuförtiden händer detta genom att stärka sitt professionella varumärke via sociala nätverk som LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram och Pinterest.

Denna process kan också ske off-line i affärsnätverk. Exempel på sociala försäljningstekniker inbegriper att dela viktigt och värdefullt innehåll, samspela direkt med möjliga köpare och kunder.

Social Selling växer i popularitet inom många skilda gebit, även om det främst brukas för business-to-business-försäljning eller ekonomisk handledning.

Direktförsäljningsföretag har använt relationsbyggande försäljning sedan långt innan Internet fanns.

B2B- och B2C-företag använder med fördel social selling när de arbetar med marknadsföring av sin verksamhet på internet.