Sedan urminnes tider har affärer gjorts baserat på personliga rekommendationer och referenser.

Nu kan vi se hur förtroende skapas vilket är förutsättningen för social rekommendationer och referenser ges i social media via ett inlägg av Torben Rick, Influencer på Linkedin: