Gartner group, en ansedd undersökningsfirma, har kommit fram till att social media kommer vara mer omvälvande och ”disruptive” än man tidigare förespått.

Ett tecken på detta är att LinkedIn växer så snabbt;

  •  många är trötta på oönskade mail och telesamtal ”spam”
  •  linkedin är ett förtroendeingivande sammanhang
  •  där seriösa personliga sociala relationer  utvecklas
  •  oftast genom att en kontakt i nätverket har gått i god för en

Några slutsatser

  • alltfler gör affärer endast med personer man känner, tycker om och litar på
  • personen blir viktigare än företaget
  • man söker och finner personer i nätverket

LinkedIn expert förutsäger att

”Säljarens viktigaste merit blir förmågan att verka socialt genom sitt och andras nätverk och troligtvis genom LinkediI världens största professionella yrkesnätverk online”

Några konsekvenser

  • Säljare och säljorganisationen behöver ompröva sina förhållningssätt
  • Att gå från push till pull och social selling innebär stora beteendeförändringar
  • Att skapa nya goda vanor tar tid