Digital strategi

Digital strategi

Välj rätt digital strategi och nå era mål

Strategiarbete
- Ni behöver ta fram en ny strategi 


Välj en strategi
-  Det finns några beprövade strategier att välja mellan


Digitalisera strategin
- Ni har redan en strategi som ska digitaliseras


Vad betyder strategi?


konsten att föra krig; 

konsten att planlägga i stort; (strategiskt) 

tillvägagångssätt: lägga upp en strategi || -n; -er

Ljusa framtidsutsikter kantas av orosmoln

1 779 vd:ar om möjligheter och utmaningar

70%

av Svenska företagsledare

tror på ökad tillväxt i världen under det kommande året. 

52%

LYFTER FRAM PANDEMIN 

 och andra hälsorisker som största anledningen till oro för framtiden (Cyberhoten kommer på andra plats)

63%

är optimistiska

när det gäller politikernas förmåga att förena ekonomisk utveckling med klimatfrågorna

Ref till undersökningen  PwC CEO Survey 2021

Vad är en digital strategi?

Det flesta företag har en klar strategi för verksamheten. 

Om man utgår från företagets befintliga strategi och frågar sig hur väl funkar strategin digitalt, blir det intressant. 

Om vi definierar en digital strategi som ett tillvägagångssätt för att maximera affärsnyttan givet de möjligheter som digitaliseringen för med sig. 

Digitaliseringen i samhället är genomgripande och transformerande. 

Så det handlar inte bara om data och teknikfokuserade initiativ. 

Alla delar påverkas på ett eller annat sätt av att kommunikation, lagring, affärer, service och leverans sker digitalt. Människor, data, processer och maskiner. 

En bra digital strategi är nödvändig för verksamhetens digitala omvandling. Med strategin kan det skapas en strategisk färdplan som visar var företaget är idag, vilken riktning ni färdas och hur ni kommer dit ni vill. Samt vilka lösningar eller verktyg som behövs för det. 

För många kan det finnas det likhet med situationen i världen i slutet av 1400-talet. Den etablerade sanningen var att jorden var platt. Det var uppenbart när man tittade på marken och mot horisonten att jordytan var platt. 

Eller såg jorden bara platt ut?

Hur agerar man som sjökapten om jorden är platt? 

Man seglar inte ut till kanten, för då kan skeppet falla över kanten.    

Det fanns dock vetenskapsmän och andra som började nära en annan världsbild.

Några blev fängslade för sin avvikande uppfattning. Andra gav sig ut med sitt skepp för att upptäcka nya delar av världen. Resten av historien känner du till.

När vi jobbar vill vi gärna se oss som modiga sjökaptener som utforskar och ser på den digital världen som att vad som helst är möjligt.

Det finns många bra exempel på att det synsättet lönat sig. Apple, Amazon, Uber osv för att nämna några företag som dragit nytta av digital transformation. 

Utforska er digitala strategi 

LinkedIn nätverket är faktiskt en glömd men en viktig tillgång och kraftfull del i digitaliseringen när man gör på rätt sätt. 

Det är flera pusselbitar som behöver komma på plats för att digitaliseringen ska fungera praktiskt. 

Engagera kunderna, ikraftsätta era anställda, transformera era produkter och optimera er vardagliga verksamhet. 

Tillsammans har vårt team kompetenserna att klara alla delar och sätta ihop dem till en utmärkt kundupplevelse. 

Du kan lita på att vi tänker på helheten och ordnar alla detaljer. Effekterna blir tydliga och ditt företag växer. 

LinkedIn nätverket

Undersök er tillväxtpotential

Ta reda på hur du kan tänka om framtiden. Gör rätt val trots osäkerhet och fortsatt snabba förändringar. 

Digital Scorecard ger ett neutralt mått på hur långt ni kommit i digitaliseringen. Ni upptäcker potentialen för er digitala tillväxt. 

Det är bra när ni vill få insikter om hur digitala strategier kan utnyttja tekniken. 

Fördelen är att ni blir starkare när ni kan dra nytta av förändringarna på positivt sätt.