LinkedIn för rekrytering eller för rekryterare?

Rekrytering är givetvis LinkedIn’s huvudnummer. Visionen LinkedIn har är att digitalt mappa alla arbetstillfällen med alla kompetenser syftar till att skapa ekonomisk möjligheter all jordens all 3 000 000 000 människor.

Är du ett företag som vill växa, jobba med employer branding eller som bara vill ersätta medarbetare som slutat kan det vara en bra idé att titta på LinkedIn uppgraderade möjligheter.

Men frågan i rubriken om LinkedIn för rekrytering är egentligen fel ställd. Det är LinkedIn för medarbetarna och jobbsökarna som är det mest effektiva fokuset.

Läs fakta nedan gällande vad som gör störst skillnad när en jobbsökare väljer arbete och arbetsgivare.

LinkedIn karriärsida

Företag som vill skapa ett första gott intryck behöver jobba med helheten för att intrycket ska hålla i sig. De jobbsökande är skickliga på att söka rätt på information och engagerar sig i ett företag och dess värderingar innan de överväger att gå in på en annons.

Employer branding handlar om att visa upp sin arbetsplats och sina medarbetare. När jobbsökande ser att medarbetare trivs och rekommenderar företaget ökar chansen att den jobbsökande söker jobb hos just den arbetsgivaren.

Då är karriärsidan ett bra verktyg. Här på bilden (ex från Telenor) ser en av många funktioner som kan fånga intresset hos rekryterna.

Kontakta oss för att diskutera vilken strategi som är bäst för att framtidssäkra rekryteringen och rätt medarbetare.